Statystyka publiczna

Zasady prowadzenia badań statystycznych określa

ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 997).

 

Formularze sprawozdawcze oraz terminy ich przekazywania na dany rok zamieszczone zostały pod poniższym adresem:

https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/szczegolowy-format-przekazywanych-danych/

Szczegółowe informacje dostępne są po otwarciu właściwego dla formularza Symbolu zestawu danych (np. termin przekazywania).

 

Data utworzenia: 15/04/2018 18:35
Osoba publikująca: Paweł Słonecki
Data modyfikacji: 23/09/2020 10:51
Osoba modyfikująca: Paweł Słonecki