Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Główny Inspektor Sanitarny:

  • w trybie art. 53 ww. ustawy uzgadnia zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko,
  • w trybie w art. 54 opiniuje projekt programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Dokumenty wydane w 2020 r.

Dokumenty wydane w 2019 r.

Dokumenty wydane w 2018 r.

Dokumenty wydane w 2017 r.

Dokumenty wydane w 2016 r.

Dokumenty wydane w 2015 r.

Dokumenty wydane w 2014 r.

 

Data utworzenia: 15/04/2018 18:32
Osoba publikująca: paramika
Data modyfikacji: 19/08/2020 15:16
Osoba modyfikująca: Paweł Słonecki