Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry publiczne:

 • System Monitoringu Jakości Wody Przeznaczonej do Spożycia przez Ludzi;
 • System Monitoringu Jakości Wody w Kąpieliskach;
 • Elektroniczny System Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek;
 • Rejestr Produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Rejestr podmiotów organizujących szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta;
 • Rejestr podmiotów organizujących szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej;
 • Baza danych urządzeń radiologicznych;
 • Lista rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych;
 • W drodze decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego, prowadzenie Rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, zostało powierzone Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Rejestry wewnętrzne:

 • Rejestr umów;
 • Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego GIS;
 • Rejestr aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym wydanych przez  Głównego Inspektora Sanitarnego;
 • Ewidencja korespondencji niejawnej przetwarzanej;
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 • Rejestr skarg i wniosków.

Archiwa Głównego Inspektoratu Sanitarnego regulowane są przepisami powszechnie obowiązującymi oraz wprowadzoną Instrukcją Kancelaryjną GIS.

Data utworzenia: 15/04/2018 18:14
Osoba publikująca: paramika
Data modyfikacji: 05/02/2020 8:53
Osoba modyfikująca: Paweł Słonecki