Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Jawny rejestr zbiorów danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego prowadzony na podstawie art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719).


Rejestry publiczne:

 • System Monitoringu Jakości Wody Przeznaczonej do Spożycia przez Ludzi;
 • System Monitoringu Jakości Wody w Kąpieliskach;
 • Elektroniczny System Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek;
 • Rejestr Produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Rejestr podmiotów organizujących szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta;
 • Rejestr podmiotów organizujących szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej;
 • Baza danych urządzeń radiologicznych;
 • Lista rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych;
 • W drodze decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego, prowadzenie Rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, zostało powierzone Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Rejestry wewnętrzne:

 • Rejestr umów;
 • Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego GIS;
 • Rejestr aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym wydanych przez  Głównego Inspektora Sanitarnego;
 • Ewidencja korespondencji niejawnej przetwarzanej;
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 • Rejestr skarg i wniosków.

Archiwa Głównego Inspektoratu Sanitarnego regulowane są przepisami powszechnie obowiązującymi oraz wprowadzoną Instrukcją Kancelaryjną GIS.

Data utworzenia: 15/04/2018 18:14
Osoba publikująca: paramika
Data modyfikacji: 25/05/2018 17:16
Osoba modyfikująca: paramika

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?