Pliki do pobrania

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacje sektora publicznego udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

  1. informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
  2. należy podać czas wytworzenia i pozyskania informacji od Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
  3. jeśli pozyskana treść informacji będzie przetwarzana należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania;
  4. Główny Inspektorat Sanitarny nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie udostępnionej informacji sektora publicznego;
  5. ponadto należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany w przypadku informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.

Pliki do pobrania

 

Poradnik GIS – Opieka nad dziećmi do lat 3


„Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Kompendium”


Data utworzenia: 18/06/2018 16:06
Osoba publikująca: Magda Majsak
Data modyfikacji: 06/11/2019 13:16
Osoba modyfikująca: Paweł Słonecki