Egzaminy IOR

Egzamin dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792, art. 71 ust. 7 i ust. 8) koszt egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej ponosi się w formie opłaty stanowiącej dochód budżetu państwa, i wnosi się ją na rachunek Głównego Inspektora Sanitarnego w wysokości 520 zł* .

Opłatę za egzamin należy uiścić po odbyciu szkolenia albo po dopuszczeniu przez Głównego Inspektora Sanitarnego osoby do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia, nie później niż w terminie 7 dni przed dniem egzaminu.

 

NBP O/O Warszawa 96 1010 1010 0082 9522 3100 0000

W tytule opłaty za egzamin należy podać:

  1. Egzamin IOR ……………… (data i miejsce egzaminu np. 1 lutego 2020 r. Warszawa),
  2. imię i nazwisko osoby zdającej,
  3. siedem pierwszych cyfr numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu tożsamości osoby zdającej,
  4. adres osoby zdającej.

 

WAŻNE:

W celu zapewnienia możliwości odbycia egzaminu w możliwie najkrótszym terminie, po odbyciu szkolenia dowód wniesienia opłaty za egzamin należy przekazać do Głównego Inspektoratu Sanitarnego, na adres: sekretariat.hsr@gis.gov.pl, oraz zabrać go na egzamin w celu okazania, przed rozpoczęciem egzaminu, składowi egzaminacyjnemu. Powyższe ma na celu weryfikację, czy zgłaszając się na egzamin osoba uiściła wymaganą przepisami prawa opłatę za egzamin.

 

* § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. poz. 1534)

 

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, bez odbycia szkolenia, zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (art. 7 ust. 7d), powinny złożyć do Głównego Inspektora Sanitarnego wniosek o dopuszczenie do egzaminu dla inspektora ochrony radiologicznej bez szkolenia.

 

Termin i miejsce egzaminów:

5 września 2020 r., Bydgoszcz, ul. Unii Lubelskiej 4C ;

6 września 2020 r., Bytom, al. Łużycka 12 ;

27 września 2020 r., Warszawa, al. Krakowska 237 ;

9 października 2020 r., Rzeszów, al. Sikorskiego 118 ;

10 października 2020 r., Katowice, ul. Zbożowa 38.

 

 

 

Data utworzenia: 14/02/2020 13:46
Osoba publikująca: Paweł Słonecki
Data modyfikacji: 14/09/2020 10:52
Osoba modyfikująca: Paweł Słonecki

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?