Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Ogłoszenie o zagospodarowaniu w drodze nieodpłatnego przekazania, darowizny zbędnych składników majątku ruchomego Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), Główny Inspektorat Sanitarny informuje, iż posiada składniki majątku ruchomego do zagospodarowania w drodze:

 • nieodpłatnego przekazania jednostce oraz jednostce samorządu terytorialnego;
 • darowizny na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910.), niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

Zbędne składniki :

 1. Skoda Superb 2.5TDI (120kw) o numerze inwentarzowym GIS-T-7-41-1-6. Rok produkcji samochodu to 2007, nr nadwozia TMBCG63U679013805, kolor czarny. Czas eksploatacji pojazdu to 13 lat, w którym to przejechał 486 503 tyś. km.
  Dzięki licznym naprawom stan techniczny pojazdu utrzymywany był na właściwym poziomie.
 2. Skoda Superb 1.8TSI (118kw) o numerze inwentarzowym GIS-T-7-41-1-7. Rok produkcji samochodu to 2009, nr nadwozia TMBAB73T499032309, kolor czarny. Czas eksploatacji pojazdu wynosi 11 lat , w którym przejechał 308 774 tyś. km. Dzięki licznym naprawom stan techniczny pojazdu utrzymywany był na właściwym poziomie.

Jednostki zainteresowane nieodpłatnym otrzymaniem pojazdu proszone są o wypełnienie załączonego wniosku oraz przesłanie na adres email sekretariatBG@gis.gov.pl do dnia 7 sierpnia 2020 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje dotyczące np. wyposażenia samochodów uzyskają Państwo pod tel.: +48 723 996 233

W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty, będą zainteresowane tym samym składnikiem majątku ruchomego, w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski o nieodpłatne przekazanie, w drugiej kolejności wnioski o darowiznę, w ostatniej kolejności będzie brana pod uwagę kolejność wpływu wniosków do siedziby Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Załączniki:

 1. Wzór wniosku w sprawie zakupu na surowce wtórne zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.

 

Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), Główny Inspektorat Sanitarny informuje, iż posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia, przeznaczone do likwidacji w trybie sprzedaży na surowce wtórne

Wnioski w sprawie zakupu na surowce wtórne (wg załączonego wzoru) należy składać do dnia 29 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu) na adres:

Główny Inspektorat Sanitarny

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa

z dopiskiem: „BG – Wniosek w sprawie zakupu na surowce wtórne”

 

W przypadku, gdy co najmniej dwóch wnioskodawców zaproponuję tą samą cenę zakupu, zostanie przeprowadzona aukcja pomiędzy tymi wnioskodawcami. Nabywcą zostanie osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.

Szczegółowych informacji dotyczących składników rzeczowych majątku udziela:

Jakub Fabisiak – tel. 22 5361333

Michał Ogonowski – tel. 22 5361335

 

Załączniki:

 1. Wykaz składników majątku ruchomego do zagospodarowania w drodze sprzedaży na surowce wtórne;
 2. Wzór wniosku w sprawie zakupu na surowce wtórne zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.

 


 

Ogłoszenie o zagospodarowaniu w drodze nieodpłatnego przekazania, darowizny oraz sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), Główny Inspektorat Sanitarny informuje, iż posiada składniki majątku ruchomego do zagospodarowania w drodze:

 • nieodpłatnego przekazania jednostce oraz jednostce samorządu terytorialnego;
 • darowizny na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych;
 • sprzedaży innym jednostkom lub osobom fizycznym.

Wnioski zgodnie z załączonymi wzorami należy składać do dnia 22 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu) na adres:

Główny Inspektorat Sanitarny

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa

z dopiskiem: „Wniosek – składniki majątku ruchomego”

 

W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty, będą zainteresowane tym samym składnikiem majątku ruchomego, w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski
o nieodpłatne przekazanie, w drugiej kolejności wnioski o darowiznę, a następnie wnioski w sprawie nabycia. W ostatniej kolejności będzie brana pod uwagę kolejność wpływu wniosków do siedziby Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Szczegółowych informacji dotyczących składników rzeczowych majątku udziela:

Jakub Fabisiak – tel. 22 5361333

Michał Ogonowski – tel. 22 5361335

 

Załączniki:

 1. Wykaz składników majątku ruchomego do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania, darowizny lub sprzedaży;
 2. Wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę składników majątku ruchomego;
 3. Wzór wniosku w sprawie nabycia składników majątku ruchomego.

 

Data utworzenia: 26/09/2018 14:25
Osoba publikująca: Paweł Słonecki
Data modyfikacji: 29/07/2020 15:26
Osoba modyfikująca: Karolina Białogłowska