Kierownictwo GIS

Główny Inspektor Sanitarny
Jarosław Pinkas
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
Izabela Kucharska
 Dyrektor Generalny GIS
 Marek Kuciński

 

Zarządzenie nr 147/19 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Zarządzenie nr 24/20 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Głównego Inspektoratu Sanitarnego

 

Data utworzenia: 15/04/2018 13:20
Osoba publikująca: paramika
Data modyfikacji: 08/09/2020 10:28
Osoba modyfikująca: Paweł Słonecki