Jednostki podległe i nadzorowane

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów.

Data utworzenia: 15/04/2018 18:15
Osoba publikująca: paramika
Data modyfikacji: 15/04/2018 18:15
Osoba modyfikująca: paramika