Działalność lobbingowa

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 29/2009 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Głównego Inspektoratu Sanitarnego z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

Ustawa z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 248)

Kontakt

Biuro Głównego Inspektora:

email: inspektorat@gis.gov.pl

tel. (22) 536-13-02

 

Przyjęcia podmiotów odbywają się w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.30-16.00

 

Informacja na temat działań podejmowanych wobec Głównego Inspektoratu Sanitarnego w roku 2019 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Informacja na temat działań podejmowanych wobec Głównego Inspektoratu Sanitarnego w roku 2018 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Informacja na temat działań podejmowanych wobec Głównego Inspektoratu Sanitarnego w roku 2017 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Informacja na temat działań podejmowanych wobec Głównego Inspektoratu Sanitarnego w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Informacja na temat działań podejmowanych wobec Głównego Inspektoratu Sanitarnego w roku 2015 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Informacja na temat działań podejmowanych wobec Głównego Inspektoratu Sanitarnego w roku 2014 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Informacja na temat działań podejmowanych wobec Głównego Inspektoratu Sanitarnego w roku 2013 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

 

Data utworzenia: 15/04/2018 18:22
Osoba publikująca: paramika
Data modyfikacji: 16/01/2020 9:47
Osoba modyfikująca: Paweł Słonecki