Dostęp do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330)

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018, poz. 412)

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1243)

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium są udostępniane na wniosek.

Wnioski elektroniczne należy kierować na następujący adres poczty internetowej:

inspektorat@gis.gov.pl

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej


Klauzula informacyjna – dostęp do informacji publicznej

 

Data utworzenia: 15/04/2018 18:17
Osoba publikująca: paramika
Data modyfikacji: 04/09/2019 13:45
Osoba modyfikująca: Paweł Słonecki