Antykorupcja

Przyjęta przez Polskę w 2006 roku ONZ-owska Konwencja Przeciw Korupcji zobowiązuje kraje, które ją ratyfikowały do położenia większego nacisku na zapobieganie korupcji (art. 5 i 6). Doświadczenia innych państw, np. Holandii, Australii czy Niemiec wskazują, że jednym z lepszych narządzi prewencyjnych może być wprowadzenie w instytucjach publicznych systemów zabezpieczających przed występowaniem korupcji. Systemy takie, tworzone we współpracy z pracownikami i z uwzględnieniem specyfiki konkretnej instytucji są, jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania korupcji.

1 kwietnia 2014 roku uchwałą Nr 37 Rady Ministrów został ustanowiony Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019. Opublikowano go w Monitorze Polskim z 2014 r. poz. 299, a wszedł w życie 29 kwietnia 2014 roku. Program stanowi główny element koordynujący krajową politykę antykorupcyjną.

Celem rządowego programu jest ograniczenie poziomu korupcji w Polsce poprzez wzmocnienie działań prewencyjno-edukacyjnych wśród społeczeństwa i administracji publicznej, a także zwiększenie efektywności zwalczania korupcji.

Poradnik antykorupcyjny dla urzędników jest dostępny na stronach Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Wszelkie działania o charakterze podejrzenia korupcji, które dotyczyć mogą pracowników Głównego Inspektoratu Sanitarnego prosimy zgłaszać na adres:

antykorupcja@gis.gov.pl

Prezentacja

Data utworzenia: 15/04/2018 18:36
Osoba publikująca: paramika
Data modyfikacji: 23/08/2018 9:56
Osoba modyfikująca: paramika