Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 884).

Rozdział 2: Szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta

Lista jednostek organizujących szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta

(zgodnie z art. 33c ust. 5a ustawy Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 1512).