Przedmiot działalności i kompetencje Głównego Inspektora Sanitarnego jako centralnego organu administracji rządowej zostały określone w ustawie z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015. poz 1412).