Podstawy prawne działania Głównego Inspektora Sanitarnego i Zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego zostały określone w następujących aktach prawnych:

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2015 poz.1412)