Główny Inspektor Sanitarny
Marek Posobkiewicz
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
Grzegorz Hudzik
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
Izabela Kucharska
 Dyrektor Generalny GIS
 Marcin Bombrych

Zarządzenie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 września 2015 r. nr 209 ws zakresu czynności Zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Sanitarnego