BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Sanitarnego prezentuje organizację i działania urzędu, którego zadaniem jest zapewnienie sprawnego wykonywania ustawowych zadań Głównego Inspektora Sanitarnego, który jest centralnym organem administracji rządowej. Znajdziecie w nim Państwo informacje dotyczące m.in:

  • kierownictwa GIS;
  • struktury organizacyjnej urzędu;
  • podstaw prawnych działania;
  • udzielanych zamówień publicznych;
  • prowadzonych rejestrów;
  • majątku Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
  • prowadzonych postępowaniach rekrutacyjnych do pracy;
  • projektach aktów legislacyjnych

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium są udostępniane na wniosek.

Wnioski elektroniczne należy kierować na następujący adres poczty internetowej:

inspektorat@gis.gov.pl

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Klienci instytucjonalni, pragnący odbyć spotkanie z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Sanitarnego proszeni są o wypełnienie formularza wniosku o spotkanie oraz przekazanie go do Kancelarii urzędu (drogą pocztową lub osobiście) bądź przesłanie go w wersji elektronicznej na adres poczty GIS.

Wniosek o spotkanie – klient instytucjonalny


Dane kontaktowe:

ul. Targowa 65
03–729 Warszawa

tel. +48 22 536 13 00
fax +48 22 635 61 94