Główny Inspektor Sanitarny prof. Jarosław Pinkas uczestniczy w VII edycji kongresu Szczyt Zdrowie, organizowanego przez Instytut Ochrony Zdrowia we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH

Wydarzenie stanowi uznaną płaszczyznę dialogu i komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia. Uczestnikami konferencji są wysokiej rangi menadżerowie, politycy, urzędnicy, przedstawiciele sektora publicznego, świata biznesu oraz organizacji pozarządowych z Polski i Europy.

Podczas Szczytu Zdrowie 2019 eksperci będą dyskutować m.in. o tym, czy system ochrony zdrowia nadąża za postępem technologicznym w medycynie, czy RTR może być wsparciem dla bezpieczeństwa lekowego kraju, czy zmiany wprowadzane w programie POZ PLUS przyniosą nową jakość w opiece nad pacjentami.