WSSE w Kielcach

ul. Jagiellońska 68 | 25-734 Kielce

7:25–15:00
41 345 09 44
41 365 54 00
41 366 00 39
41 345 67 81

całodobowo:
606 370 108 

PSSE w Busku - Zdroju

ul. Stefana Batorego 2 | 28-100 Busko-Zdrój

07:25-15:00
41 378 35 73
41 370 20 80
41 378 17 79

całodobowo
604 327 104
690 933 542
690 933 545

PSSE w Jędrzejowie

ul. 11-go Listopada 33 | 28-300 Jędrzejów

07:25-15:00
41 386 14 80

całodobowo
506 048 831
500 238 183

PSSE w Kielcach

ul. Skibińskiego 4 | 25-819 Kielce

07:25-15:00
41 345 46 22
41 345 22 79
41 346 49 00
41 346 49 14

całodobowo
696 750 596
575 806 305

PSSE w Końskich

ul. Sportowa 7 | 26-200 Końskie

07:25-15:00
41 372 30 22
41 372 30 23

całodobowo
604 933 965

PSSE w Opatowie

ul. Stefanii Sempołowskiej 3 | 27-500 Opatów

07:25-15:00
15 868 21 49
15 868 47 82

całodobowo
695 739 066
601 271 747
725 064 646

PSSE w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Smolna 3 | 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

07:25-15:00
41 247 96 95

całodobowo
502 664 974
690 873 344
690 874 526

PSSE w Sandomierzu

ul. L. Frankowskiego 8 | 27-600 Sandomierz

07:25-15:00
15 832 22 63
15 832 23 22

całodobowo
606 825 157

PSSE w Skarżysku - Kamiennej

ul. Czerwonego Krzyża 10 | 26-110 Skarżysko – Kamienna

07:25-15:00
41 251 18 68
41 251 18 69

całodobowo
603 795 200
503 629 585
575 642 053

PSSE w Starachowicach

ul. Złota 6 | 27-200 Starachowice

07:25-15:00
41 274 62 67

całodobowo
605 341 819
603 861 010

PSSE w Staszowie

ul. Szpitalna 37/14 | 28-200 Staszów

07:25-15:00
15 864 27 86
15 864 39 96

całodobowo
603 116 066

PSSE we Włoszczowie

ul. Jana III Sobieskiego 38 | 29-100 Włoszczowa

07:25-15:00
41 394 27 41

całodobowo
509 418 315