Raport zawiera omówienie wszystkich najważniejszych obszarów związanych z utrzymaniem zdrowia publicznego

Opracowanie powstało w oparciu o wiarygodne dane ze wszystkich obszarów objętych nadzorem bieżącym i zapobiegawczym Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie  informacji  przesłanych  przez  państwowych  wojewódzkich,  powiatowych  i  granicznych  inspektorów  sanitarnych.

Dokument  zawiera wiele ciekawych i dotychczas niepublikowanych danych statystycznych wraz z  omówieniem  najistotniejszych  zagadnień  z  zakresu  działalności  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej.

W roku 2019 Państwowa Inspekcja Sanitarna świętuje  dwa jubileusze: 100 -lecie powstania Służb Sanitarnych w Polsce oraz 65-lecie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Od momentu powstania, Państwowa Inspekcja Sanitarna rozwija się i modernizuje, by jak najlepiej wypełniać swoją misję i czuwać nad bezpieczeństwem zdrowotnym mieszkańców naszego kraju. Naszym  celem  jest  dbanie  o  bezpieczeństwo  we  wszelkich  aspektach  życia,  pracy  i  wypoczynku  człowieka.

Pobierz raport „Stan sanitarny kraju w 2018 r.”