W Głównym Inspektoracie Sanitarnym odbyła się uroczystość podsumowująca jubileusz 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce.

W obchody  czynnie włączyły się wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno- epidemiologiczne, które dla społeczności lokalnej organizowały m.in.: imprezy  prozdrowotne, w ramach których  odbywały się:  manewry sportowe, konkursy, bezpłatne badania (pomiar ciśnienia tętniczego, tlenku węgla w wydychanym powietrzu, tkanki tłuszczowej), porady i informacje z zakresu higieny żywności i żywienia, higieny pracy, higieny środowiska, higieny dzieci i młodzieży, epidemiologii.

Szczegóły o tym,  co i gdzie wydarzyło się w ciągu tego roku, znajdują się na stronie:

https://100latsluzbsanitarnych.gis.gov.pl/index.php

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

Biskup  Romuald Kamiński – Biskup  Diecezjalny Diecezji Warszawsko – Praskiej;  Ksiądz Protoprezbiter Anatol Szydłowski z Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny; Ksiądz  Diakon Rafał Dmitruk,; Ksiądz Arkadiusz Zawistowski Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia; Józefa Szczurek – Żelazko – Sekretarz  Stanu w MZ;  Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;  Minister Marek Balicki, pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. reformy Psychiatrii;  Anna Goławska Dyrektor Generalna w Ministerstwie Zdrowia; Justyna Mieszalska Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w MZ;  Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny  MSWiA; Profesor Ryszard Gellert  Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; Profesor Wojciech Zgliczyński  Prorektor  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; Profesor Janusz Ostrowski Prodziekan Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;  Doktor Wojciech Stefan Zgliczyński  Prodziekan Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; Doktor Aneta Klimberg Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego; Doktor Grzegorz Juszczyk  Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH.

W spotkaniu wzięli udział Państwowi Wojewódzcy Inspektorzy Sanitarni, Państwowi Graniczni Inspektorzy Sanitarni oraz pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Podczas uroczystości zasłużonym pracownikom wręczono odznaczenia.

Przed nami kolejny rok troski o zdrowie publiczne.