Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas wziął dziś udział w briefingu prasowym inaugurującym badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 sprzętem laboratoryjnym GENE XPERT D System.

– Państwowa Inspekcja Sanitarna na Lubelszczyźnie niestrudzenie wypełnia swoje obowiązki. Pracownicy sprostali postawionym przed nimi wyzwaniom. Cieszę się, że dziś ich praca będzie jeszcze bardziej efektywna i bezpieczniejsza dzięki nowemu sprzętowi – podkreślił Jarosław Pinkas.

Sprzęt laboratoryjny najwyższej generacji  GeneXpert firmy Cepheid pozyskany został dzięki zaangażowaniu  Ministra Artura Sobonia, przy dużym wsparciu  Marszałka Województwa Lubelskiego oraz lubelskim firmom takim jak :  Zakłady Azotowe „Puławy” SA, PGE Dystrybucja S.A.,  Zarząd Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA,  Zarząd PZL Świdnik. Duże zaangażowanie i wsparcie  wykazał również  Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie.

Jest to drugi taki sprzęt laboratoryjny w kraju.

Wykonanie badania dzięki temu  sprzętowi laboratoryjnemu jest bezpieczniejsze dla pracowników, a uzyskanie wyników skraca czas oczekiwania pacjenta.  Doposażenie Pracowni Wirusologii w specjalistyczny sprzęt  przyczyni się do wykonywania większej liczby badań oraz wpłynie na bezpieczeństwo pracy diagnostów laboratoryjnych.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej są szczególnie obciążeni pracą w poczuciu odpowiedzialności za ochronę zdrowia społeczeństwa. Każdy wyraz ludzkiej solidarności jest dla nas budujący, a każde wsparcie stanowi oznakę szacunku i zaufania.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Artur Soboń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych  , Jarosław Stawiarski Wojewoda Lubelski , Jolanta Korniszuk Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie.  Aleksandra Lusawa Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia GIS,  Mateusz Jankowski GIS, Karol Tarkowski Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Artur Wasil Prezes Zarządu Lubelski Węgiel „Bogdanka”S.A., Marco Lupo Prezes PZL Świdnik,  Tadeusz Duszyński Dyrektor SPSZW im. J. Bożego w Lublinie, Tadeusz Nastarowicz dowódca  2LBOT.