Dziś kończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach. Prawie 5 mln uczniów rozpocznie jutro wakacje

Z myślą, aby ten wolny czas przebiegał w sposób bezpieczny,  Główny Inspektor Sanitarny i Komendant Główny Policji przestrzegają przed niebezpieczeństwem zażywania substancji psychoaktywnych. Apelują do dzieci i młodzieży, aby pamiętały, że używki to trucizna, a ich  zażycie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, a nawet życia.

Rodzice  w czasie wakacji powinni zachować szczególną czujność i bacznie obserwować dzieci; czas wypoczynku, często spędzany poza domem, może być okazją do podejmowania przez młodzież ryzykownych zachowań, np. kontaktu z narkotykami.

Dostrzegamy, że zmniejszyła się dostępność nowych narkotyków, nastąpił spadek o połowę liczby przypadków zatruć. Niemniej jednak w 2018 roku szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia powodowały narkotyki używane za pomocą e-papierosów i donosowych atomizerów. Używanie niektórych substancji poprzez tego rodzaju urządzenia może powodować nawet nagły zgon.

Pamiętajmy –  NIE istnieje bezpieczne branie narkotyków!

Prosimy o zapoznanie się z apelem Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji