Zachorowania na zapalenie płuc w  Wuhan (Chiny) spowodowane nowym koronawirusem 2019-nCoV – aktualizacja

Na dzień 22 stycznia 2020 r., odnotowano łącznie 448 laboratoryjnie potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem (2019-nCoV).

Występowanie przypadków jest obecnie ograniczone głównie do miasta Wuhan (Tab. 1.). Zanotowano również sporadyczne przypadki stwierdzenia zachorowań u osób powracających z miasta Wuhan do innych prowincji w Chinach oraz do innych krajów (Tajlandia, Japonia, Korea Południowa, USA). Odnotowano 9 przypadki zgonów. U 102 osób rozwinęła się ciężka postać choroby. W Chinach, 2 197 osób z bliskiego kontaktu z chorymi jest pod obserwacją, w tym 1 394 są wciąż pod obserwacją medyczną. W tej grupie znajduje się również 15 pracowników opieki zdrowotnej z Wuhan.

Tab.1. Geograficzna dystrybucja przypadków 2019-nCoV w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 22 stycznia 2020 r.

Kraj Prowincja Przypadki potwierdzone Zgony
Chiny Hubei Sheng 375 9
Chiny Guangdong Sheng 26 0
Chiny Beijing Shi 10 0
Chiny Chongqing Shi 5 0
Chiny Shanghai Shi 9 0
Chiny Hunan Sheng 1 0
Chiny Jiangxi Sheng 2 0
Chiny Macau 1 0
Chiny Shandong Sheng 1 0
Chiny Sichuan Sheng 2 0
Chiny Taiwan Sheng 1 0
Chiny Tianjin Shi 2 0
Chiny Yunnan Sheng 1 0
Chiny Zhejiang Sheng 5 0
Japonia Kanagawa 1 0
Korea Południowa Inchon 1 0
Tajlandia Bangkok 4 0
Stany Zjednoczone Ameryki Waszyngton 1 0
    448 9

 

Ryc.1. Geograficzna dystrybucja przypadków 2019-nCoV w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 22 stycznia 2020 r.

Objawy zakażenia obejmowały gorączkę, dreszcze, bóle mięśniowe, katar, kaszel oraz duszności. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Potwierdzono transmisję wirusa z człowieka na człowieka, ale potrzebnych jest więcej informacji, aby móc w pełni ocenić zakres tego rodzaju transmisji.

Źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zakażeń.

W świetle aktualnie dostępnych informacji, ECDC uważa, że obecnie istnieje umiarkowane prawdopodobieństwo zakażenia podróżujących z krajów UE/EOG odwiedzających Wuhan.

Według doniesień medialnych, międzynarodowe lotnisko Wuhan Tianhe wdrożyło kontrolę pasażerów wylatujących z Wuhan w Chinach. Mierzona jest temperatura, a pasażerowie gorączkujący są obejmowani tymczasową kwarantanną.

Zalecenia dla podróżnych planujących podróż do Wuhan w Chinach:

  • unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,
  • unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,
  • unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,
  • przestrzeganie zasad higieny rąk,
  • przestrzeganie zasad higieny żywności,
  • podróżni z ostrymi objawami ze strony układu oddechowego, którzy przebywali w Wuhan powinni zgłosić się do lekarza i przekazać informację o historii podróży do tego miasta.

Ponadto, ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w Chinach, podróżni powinni otrzymać szczepienia przeciw grypie co najmniej dwa tygodnie przed podróżą, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami krajowymi i międzynarodowymi.

Główny Inspektorat Sanitarny na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną.