Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) – aktualizacja


Archiwalne komunikaty dla podróżujących


W ostatnich tygodniach obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 – chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w Europie. Zgodnie z raportem WHO, Polska została uznana za państwo z występującą lokalną transmisją nowego koronawirusa SARS-CoV-2. Według danych WHO na dzień 27 marca 2020 r., w 50 krajach Regionu Europejskiego WHO dochodzi do lokalnej transmisji wirusa SARS-CoV-2.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zaniechanie jakichkolwiek podróży.

Opracowano na podstawie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-wrocic-do-polski-samolotem

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zamykamy-granice-przed-koronawirusem

Od niedzieli 15 marca br. do odwołania zostają wstrzymane międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe oraz wprowadzony zostaje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców.

Obywatele RP nadal będą mogli wrócić do Polski transportem kołowym, tj. samochodami osobowymi, busami i autokarami. Natomiast dla wszystkich obywateli RP, którzy ze względu na odległość nie są w stanie przekroczyć granicy Polski transportem kołowym, zostały udostępnione trzy możliwości powrotu do kraju drogą lotniczą:

  1. Realizacja dotychczas zaplanowanych lotów czarterowych.

Mimo zawieszenia pasażerskich międzynarodowych połączeń lotniczych, do Polski wpuszczone zostaną wszystkie samoloty czarterowe z obywatelami RP, które miały już wcześniej zaplanowane loty. Razem z nimi wylądować na terenie Polski będą mogli także uprawnieni do tego cudzoziemcy:

1)         małżonkowie obywateli RP;

2)         dzieci obywateli RP;

3)         osoby posiadające Kartę Polaka,;

4)         osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.

  1. Specjalne czartery.

Polskie Linie Lotnicze LOT zorganizują specjalne loty czarterowe w różne regiony świata, aby umożliwić obywatelom RP powrót do Polski. Obywatele RP, którzy będą chcieli powrócić do kraju, a także uprawnieni do tego cudzoziemcy (wykaz powyżej) będą mogli zakupić bilet na przelot za pośrednictwem platformy internetowej Polskich Linii Lotniczych LOT: www.lot.com. Więcej informacji pod adresem: https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu

  1. Loty według zapotrzebowania.
  • Osoby znajdujące się w miejscach, do których Polskie Linie Lotnicze LOT nie organizują specjalnych przelotów, mogą zgłaszać zapotrzebowanie na stworzenie takiego lotu za pośrednictwem specjalnie do tego przygotowanej platformy „Lot do domu” pod adresem: https://lotdodomu.com/

Więcej informacji dotyczących możliwości przekraczania granic można uzyskać także pod numerem telefonu +48 22 523 8880 (specjalna infolinia MSZ RP).

W przypadku osób przebywających poza terenami Polski, w krajach dotkniętych lokalną transmisją wirusa SARS-CoV-2 (Informacje dot. krajów z lokalną transmisją wirusa można znaleźć w raportach dziennych WHO pod adresem:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/), zalecamy zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce  Informacje dla podróżujących. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 28 marca 2020 r. odnotowano 591 971 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 26 990 zgonów (4,6 %) (Tab.1). Najwięcej zgonów zgłoszono z: Włoch (9 136), Hiszpanii (4 858), Chin (3 301), Iranu (2 378), Francji (1 995) i  Stanów Zjednoczonych (1 707).

Tab.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 według stanu na dzień 28 marca 2020 r. (ECDC)

Regions Places reporting cases Sum of Cases Sum of Deaths Confirmed cases in the last 15 days
Africa Algeria 305 21 281
Africa Angola 4 0 4
Africa Benin 6 0 6
Africa Burkina_Faso 146 3 144
Africa Cameroon 88 1 86
Africa Cape_Verde 5 1 5
Africa Central_African_Republic 5 0 5
Africa Chad 5 0 5
Africa Congo 4 0 4
Africa Cote_dIvoire 101 0 100
Africa Democratic_Republic_of_the_Congo 58 4 57
Africa Djibouti 13 0 13
Africa Egypt 495 24 415
Africa Equatorial_Guinea 13 0 13
Africa Eritrea 6 0 6
Africa Eswatini 9 0 9
Africa Ethiopia 16 0 16
Africa Gabon 7 1 6
Africa Gambia 3 1 3
Africa Ghana 137 3 135
Africa Guinea 5 0 5
Africa Guinea_Bissau 2 0 2
Africa Kenya 31 1 31
Africa Liberia 3 0 3
Africa Libya 1 0 1
Africa Madagascar 24 0 24
Africa Mali 4 0 4
Africa Mauritania 3 0 3
Africa Morocco 345 23 339
Africa Mozambique 7 0 7
Africa Namibia 8 0 8
Africa Niger 10 1 10
Africa Nigeria 81 1 79
Africa Rwanda 54 0 54
Africa Senegal 119 0 113
Africa Seychelles 7 0 7
Africa Somalia 3 0 3
Africa South_Africa 1170 2 1153
Africa Sudan 3 1 3
Africa Togo 25 1 24
Africa Tunisia 227 6 214
Africa Uganda 14 0 14
Africa United_Republic_of_Tanzania 13 0 13
Africa Zambia 16 0 16
Africa Zimbabwe 5 1 5
America Anguilla 2 0 2
America Antigua_and_Barbuda 7 0 7
America Argentina 690 117 659
America Aruba 28 0 26
America Bahamas 9 0 9
America Barbados 24 0 24
America Belize 2 0 2
America Bermuda 17 0 17
America Bolivia 74 0 71
America Brazil 3417 92 3340
America British_Virgin_Islands 2 0 2
America Canada 4689 53 4551
America Cayman_Islands 8 1 8
America Chile 1610 5 1577
America Colombia 539 6 530
America Costa_Rica 263 2 240
America Cuba 80 2 77
America Curaçao 8 1 7
America Dominica 11 0 11
America Dominican_Republic 581 20 576
America Ecuador 1627 41 1610
America El_Salvador 13 0 13
America Greenland 9 0 9
America Grenada 7 0 7
America Guatemala 32 1 32
America Guyana 5 1 4
America Haiti 8 0 8
America Honduras 95 1 93
America Jamaica 26 1 20
America Mexico 717 12 701
America Montserrat 5 0 5
America Nicaragua 2 1 2
America Panama 786 14 759
America Paraguay 56 3 50
America Peru 635 11 613
America Puerto_Rico 64 2 64
America Saint_Kitts_and_Nevis 2 0 2
America Saint_Lucia 3 0 3
America Saint_Vincent_and_the_Grenadines 1 0 0
America Sint_Maarten 3 0 2
America Suriname 8 0 8
America Trinidad_and_Tobago 66 2 65
America Turks_and_Caicos_islands 2 0 2
America United_States_of_America 104686 1707 103023
America United_States_Virgin_Islands 19 0 19
America Uruguay 238 0 238
America Venezuela 119 1 119
Asia Afghanistan 91 2 84
Asia Bahrain 466 4 304
Asia Bangladesh 48 5 45
Asia Bhutan 3 0 2
Asia Brunei_Darussalam 115 0 90
Asia Cambodia 102 0 97
Asia China 82213 3301 1259
Asia India 873 19 798
Asia Indonesia 1046 87 1012
Asia Iran 32332 2378 22257
Asia Iraq 458 40 384
Asia Israel 3035 10 2939
Asia Japan 1499 49 824
Asia Jordan 212 0 211
Asia Kazakhstan 193 0 193
Asia Kuwait 225 0 145
Asia Kyrgyzstan 58 0 58
Asia Laos 6 0 6
Asia Lebanon 391 7 325
Asia Malaysia 2161 26 2003
Asia Maldives 14 0 6
Asia Mauritius 94 2 94
Asia Mongolia 11 0 10
Asia Myanmar 5 0 5
Asia Nepal 3 0 2
Asia Oman 131 0 113
Asia Pakistan 1197 9 1176
Asia Palestine 91 1 61
Asia Philippines 803 54 751
Asia Qatar 562 0 300
Asia Saudi_Arabia 1104 3 1042
Asia Singapore 732 2 545
Asia South_Korea 9478 144 1499
Asia Sri_Lanka 106 0 103
Asia Syria 5 0 5
Asia Taiwan 267 2 218
Asia Thailand 1136 5 1066
Asia Timor_Leste 1 0 1
Asia Turkey 5698 92 5696
Asia United_Arab_Emirates 405 2 320
Asia Uzbekistan 104 0 104
Asia Vietnam 169 0 125
Europe Albania 186 9 163
Europe Andorra 267 3 266
Europe Armenia 372 1 366
Europe Austria 7697 68 7336
Europe Azerbaijan 165 3 152
Europe Belarus 94 0 73
Europe Belgium 7284 289 6885
Europe Bosnia_and_Herzegovina 229 3 226
Europe Bulgaria 293 3 270
Europe Croatia 586 3 561
Europe Cyprus 162 5 156
Europe Czech_Republic 2279 9 2163
Europe Denmark 2046 52 1370
Europe Estonia 575 1 548
Europe Faroe_Islands 144 0 144
Europe Finland 1025 7 870
Europe France 32964 1995 30088
Europe Georgia 81 0 56
Europe Germany 48582 325 46213
Europe Gibraltar 55 0 55
Europe Greece 966 28 833
Europe Guernsey 36 0 36
Europe Holy_See 5 0 4
Europe Hungary 343 11 327
Europe Iceland 890 2 773
Europe Ireland 2121 22 2051
Europe Isle_of_Man 29 0 29
Europe Italy 86498 9136 71385
Europe Jersey 52 1 52
Europe Kosovo 86 1 86
Europe Latvia 280 0 264
Europe Liechtenstein 60 0 56
Europe Lithuania 358 5 355
Europe Luxembourg 1605 15 1579
Europe Malta 139 0 130
Europe Moldova 199 2 193
Europe Monaco 42 0 41
Europe Montenegro 75 1 75
Europe Netherlands 8603 546 7989
Europe North_Macedonia 219 3 210
Europe Norway 3581 16 2960
Europe Poland 1389 16 1340
Europe Portugal 4268 76 4190
Europe Romania 1292 24 1228
Europe Russia 1036 4 1006
Europe San_Marino 223 21 156
Europe Serbia 457 6 433
Europe Slovakia 295 0 274
Europe Slovenia 632 9 536
Europe Spain 64059 4858 61055
Europe Sweden 3046 92 2426
Europe Switzerland 12104 197 11250
Europe Ukraine 218 5 215
Europe United_Kingdom 14543 759 13953
Oceania Australia 3378 13 3222
Oceania Fiji 5 0 5
Oceania French_Polynesia 30 0 30
Oceania Guam 51 1 51
Oceania New_Caledonia 15 0 15
Oceania New_Zealand 416 0 411
Oceania Papua_New_Guinea 1 0 1
Other Cases_on_an_international_conveyance_Japan 696 7 456975
Total 591971 27090

 

Ryc.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 28 marca 2020 r.(ECDC)

Ryc.2. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 w UE/EOG i Wielkiej Brytanii, w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 28 marca 2020 r. (ECDC)

Ryc. 3. Dystrybucja geograficzna skumulowanej liczby zgłoszonych przypadków COVID-19 na 100 000 ludności, według stanu na dzień 28 marca 2020 r. (ECDC)

 

Objawy COVID-19 obejmowały gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Zgodnie z danymi WHO z dnia 1 marca 2020 r., większość pacjentów z COVID-19 to osoby dorosłe. Spośród 44672 pacjentów z Chin z potwierdzoną infekcją, 2,1% było w wieku poniżej 20 lat. Najczęściej zgłaszanymi objawami były gorączka, suchy kaszel i duszność, a większość pacjentów (80%) doświadczyła łagodnej postaci choroby. U około 14% zakażenie przebiegało w postaci ciężkiej choroby, a 5% chorych było w stanie krytycznym. Wczesne doniesienia sugerują, iż nasilenie się choroby powiązane jest z wiekiem (> 60 lat) i chorobą współistniejącą.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. RNA wirusa wykryto w kale u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawami żołądkowo-jelitowe, dlatego nie można wykluczyć transmisji wirusa drogą fekalno-oralną.

Źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zarażeń.

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.


INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z KRAJÓW DOTKNIĘTYCH EPIDEMIĄ SPOWODOWANĄ KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

W ostatnich kilku tygodniach w krajach europejskich i na całym świecie (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.intwww.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl), wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.