Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) – aktualizacja

W ostatnich tygodniach obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 – chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w Europie. Zgodnie z raportem WHO, Polska została uznana za państwo z występującą lokalną transmisją nowego koronawirusa SARS-CoV-2. Według danych WHO na dzień 25 marca 2020 r., w 49 krajach Regionu Europejskiego WHO dochodzi do lokalnej transmisji wirusa SARS-CoV-2.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zaniechanie jakichkolwiek podróży

Opracowano na podstawie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-wrocic-do-polski-samolotem

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zamykamy-granice-przed-koronawirusem

Od niedzieli 15 marca br. do odwołania zostają wstrzymane międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe oraz wprowadzony zostaje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców.

Obywatele RP nadal będą mogli wrócić do Polski transportem kołowym, tj. samochodami osobowymi, busami i autokarami. Natomiast dla wszystkich obywateli RP, którzy ze względu na odległość nie są w stanie przekroczyć granicy Polski transportem kołowym, zostały udostępnione trzy możliwości powrotu do kraju drogą lotniczą:

  1. Realizacja dotychczas zaplanowanych lotów czarterowych.

Mimo zawieszenia pasażerskich międzynarodowych połączeń lotniczych, do Polski wpuszczone zostaną wszystkie samoloty czarterowe z obywatelami RP, które miały już wcześniej zaplanowane loty. Razem z nimi wylądować na terenie Polski będą mogli także uprawnieni do tego cudzoziemcy:

1)         małżonkowie obywateli RP;

2)         dzieci obywateli RP;

3)         osoby posiadające Kartę Polaka,;

4)         osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.

  1. Specjalne czartery.

Polskie Linie Lotnicze LOT zorganizują specjalne loty czarterowe w różne regiony świata, aby umożliwić obywatelom RP powrót do Polski. Obywatele RP, którzy będą chcieli powrócić do kraju, a także uprawnieni do tego cudzoziemcy (wykaz powyżej) będą mogli zakupić bilet na przelot za pośrednictwem platformy internetowej Polskich Linii Lotniczych LOT: www.lot.com. Więcej informacji pod adresem: https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu

  1. Loty według zapotrzebowania.

Osoby znajdujące się w miejscach, do których Polskie Linie Lotnicze LOT nie organizują specjalnych przelotów, mogą zgłaszać zapotrzebowanie na stworzenie takiego lotu za pośrednictwem specjalnie do tego przygotowanej platformy „Lot do domu” pod adresem: https://lotdodomu.com/

Więcej informacji dotyczących możliwości przekraczania granic można uzyskać także pod numerem telefonu +48 22 523 8880 (specjalna infolinia MSZ RP).

W przypadku osób przebywających poza terenami Polski, w krajach dotkniętych lokalną transmisją wirusa SARS-CoV-2 (Informacje dot. krajów z lokalną transmisją wirusa można znaleźć w raportach dziennych WHO pod adresem:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/), zalecamy zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce  Informacje dla podróżujących. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 26 marca 2020 r. odnotowano 467 710 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 20 947 zgonów (4,5 %) (Tab.1). Najwięcej zgonów zgłoszono z: Włoch (7 505), Hiszpanii (3 434), Chin (3 293), Iranu (2 077), Francji (1 331) i  Stanów Zjednoczonych (1 050).

Tab.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 według stanu na dzień 26 marca 2020 r. (ECDC)

Region Places reporting cases Sum of Cases Sum of Deaths Confirmed cases in the last 15 days
Africa Algeria 264 17 244
Africa Angola 2 0 2
Africa Benin 5 0 5
Africa Burkina_Faso 114 3 112
Africa Cameroon 72 1 70
Africa Cape_Verde 4 1 4
Africa Central_African_Republic 4 0 4
Africa Chad 3 0 3
Africa Congo 4 0 4
Africa Cote_dIvoire 80 0 80
Africa Democratic_Republic_of_the_Congo 45 3 44
Africa Djibouti 12 0 12
Africa Egypt 442 21 383
Africa Equatorial_Guinea 11 0 11
Africa Eritrea 4 0 4
Africa Eswatini 4 0 4
Africa Ethiopia 12 0 12
Africa Gabon 6 1 6
Africa Gambia 3 1 3
Africa Ghana 68 3 68
Africa Guinea 4 0 4
Africa Kenya 25 0 25
Africa Liberia 3 0 3
Africa Libya 1 0 1
Africa Madagascar 19 0 19
Africa Mali 2 0 2
Africa Mauritania 2 0 2
Africa Morocco 225 6 223
Africa Mozambique 5 0 5
Africa Namibia 4 0 4
Africa Niger 7 1 7
Africa Nigeria 51 1 49
Africa Rwanda 41 0 41
Africa Senegal 99 0 95
Africa Seychelles 7 0 7
Africa Somalia 1 0 1
Africa South_Africa 709 0 702
Africa Sudan 3 1 3
Africa Togo 23 0 22
Africa Tunisia 173 5 168
Africa Uganda 14 0 14
Africa United_Republic_of_Tanzania 12 0 12
Africa Zambia 12 0 12
Africa Zimbabwe 3 1 3
America Antigua_and_Barbuda 3 0 3
America Argentina 502 8 483
America Aruba 19 0 19
America Bahamas 5 0 5
America Barbados 18 0 18
America Belize 2 0 2
America Bermuda 6 0 6
America Bolivia 39 0 39
America Brazil 2433 57 2399
America Canada 3385 35 3292
America Cayman_Islands 3 1 3
America Chile 1142 3 1125
America Colombia 470 4 467
America Costa_Rica 201 2 188
America Cuba 57 1 57
America Curaçao 6 1 6
America Dominica 7 0 7
America Dominican_Republic 392 10 387
America Ecuador 1211 29 1194
America El_Salvador 13 0 13
America Greenland 5 0 5
America Grenada 1 0 1
America Guatemala 24 1 24
America Guyana 5 1 5
America Haiti 8 0 8
America Honduras 52 0 52
America Jamaica 25 1 25
America Mexico 405 5 398
America Montserrat 1 0 1
America Nicaragua 2 0 2
America Panama 443 6 436
America Paraguay 37 3 32
America Peru 558 8 547
America Saint_Kitts_and_Nevis 2 0 2
America Saint_Lucia 3 0 3
America Saint_Vincent_and_the_Grenadines 1 0 1
America Sint_Maarten 2 0 1
America Suriname 8 0 8
America Trinidad_and_Tobago 60 1 60
America Turks_and_Caicos_islands 1 0 1
America United_States_of_America 69194 1050 68169
America United_States_Virgin_Islands 17 0 17
America Uruguay 217 0 217
America Venezuela 106 0 106
Asia Afghanistan 75 1 68
Asia Bahrain 419 3 309
Asia Bangladesh 39 5 36
Asia Bhutan 3 0 2
Asia Brunei_Darussalam 107 0 106
Asia Cambodia 96 0 94
Asia China 81968 3293 1060
Asia India 649 13 599
Asia Indonesia 790 58 771
Asia Iran 27017 2077 18975
Asia Iraq 346 29 285
Asia Israel 2369 5 2299
Asia Japan 1268 45 700
Asia Jordan 153 0 152
Asia Kazakhstan 88 0 88
Asia Kuwait 195 0 126
Asia Kyrgyzstan 44 0 44
Asia Laos 2 0 2
Asia Lebanon 333 4 292
Asia Malaysia 1796 19 1667
Asia Maldives 13 0 7
Asia Mauritius 48 2 48
Asia Mongolia 10 0 9
Asia Myanmar 3 0 3
Asia Nepal 3 0 2
Asia Oman 99 0 81
Asia Pakistan 1057 8 1041
Asia Palestine 62 0 33
Asia Philippines 636 38 603
Asia Qatar 537 0 513
Asia Saudi_Arabia 900 2 880
Asia Singapore 568 2 402
Asia South_Korea 9241 131 1486
Asia Sri_Lanka 102 0 101
Asia Syria 1 0 1
Asia Taiwan 235 2 187
Asia Thailand 1045 4 986
Asia Timor_Leste 1 0 1
Asia Turkey 2433 59 2433
Asia United_Arab_Emirates 333 2 259
Asia Uzbekistan 65 0 65
Asia Vietnam 148 0 113
Europe Albania 146 5 136
Europe Andorra 188 0 187
Europe Armenia 290 0 289
Europe Austria 5888 34 5706
Europe Azerbaijan 93 2 82
Europe Belarus 86 0 77
Europe Belgium 4937 178 4670
Europe Bosnia_and_Herzegovina 181 3 179
Europe Bulgaria 242 3 238
Europe Croatia 418 1 405
Europe Cyprus 132 3 130
Europe Czech_Republic 1654 6 1591
Europe Denmark 1724 34 1460
Europe Estonia 404 1 391
Europe Faroe_Islands 132 0 132
Europe Finland 880 3 840
Europe France 25233 1331 23449
Europe Georgia 73 0 50
Europe Germany 36508 198 35212
Europe Gibraltar 26 0 26
Europe Greece 821 22 731
Europe Guernsey 30 0 30
Europe Holy_See 1 0 0
Europe Hungary 261 10 249
Europe Iceland 737 2 667
Europe Ireland 1564 9 1529
Europe Isle_of_Man 23 0 23
Europe Italy 74386 7505 64237
Europe Jersey 18 0 18
Europe Kosovo 71 1 71
Europe Latvia 221 0 213
Europe Liechtenstein 51 0 50
Europe Lithuania 274 4 271
Europe Luxembourg 1333 8 1326
Europe Malta 129 0 125
Europe Moldova 149 1 146
Europe Monaco 31 0 30
Europe Montenegro 53 0 53
Europe Netherlands 6412 356 6030
Europe North_Macedonia 177 2 170
Europe Norway 2916 12 2639
Europe Poland 1051 14 1029
Europe Portugal 2995 43 2954
Europe Romania 906 13 881
Europe Russia 658 0 648
Europe San_Marino 208 21 146
Europe Serbia 303 2 298
Europe Slovakia 216 0 209
Europe Slovenia 528 4 497
Europe Spain 47610 3434 45971
Europe Sweden 2510 42 2184
Europe Switzerland 9714 103 9224
Europe Ukraine 113 4 112
Europe United_Kingdom 9529 422 9156
Oceania Australia 2423 8 2311
Oceania Fiji 5 0 5
Oceania French_Polynesia 25 0 25
Oceania Guam 37 1 37
Oceania New_Caledonia 14 0 14
Oceania New_Zealand 283 0 278
Oceania Papua_New_Guinea 1 0 1
Oceania Other
Other Cases_on_an_international_conveyance_Japan 696 7 0
  Total 467710 20947 348516

 

Ryc.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 według stanu na dzień 26 marca 2020 r.

Ryc.2. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 w UE/EOG i Wielkiej Brytanii, według stanu na dzień 26 marca 2020 r. (ECDC)

Ryc. 3. Dystrybucja geograficzna skumulowanej liczby zgłoszonych przypadków COVID-19 na 100 000 ludności, według stanu na dzień 26 marca 2020 r. (ECDC)

Objawy COVID-19 obejmowały gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Zgodnie z danymi WHO z dnia 1 marca 2020 r., większość pacjentów z COVID-19 to osoby dorosłe. Spośród 44672 pacjentów z Chin z potwierdzoną infekcją, 2,1% było w wieku poniżej 20 lat. Najczęściej zgłaszanymi objawami były gorączka, suchy kaszel i duszność, a większość pacjentów (80%) doświadczyła łagodnej postaci choroby. U około 14% zakażenie przebiegało w postaci ciężkiej choroby, a 5% chorych było w stanie krytycznym. Wczesne doniesienia sugerują, iż nasilenie się choroby powiązane jest z wiekiem (> 60 lat) i chorobą współistniejącą.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. RNA wirusa wykryto w kale u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawami żołądkowo-jelitowe, dlatego nie można wykluczyć transmisji wirusa drogą fekalno-oralną.

Źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zarażeń.

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.


INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z KRAJÓW DOTKNIĘTYCH EPIDEMIĄ SPOWODOWANĄ KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

W ostatnich kilku tygodniach w krajach europejskich i na całym świecie (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.intwww.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl), wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.