Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) – aktualizacja

 W ostatnich tygodniach obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 – chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w Europie. Zgodnie z raportem WHO, Polska została uznana za państwo z występującą lokalną transmisją nowego koronawirusa SARS-CoV-2. Według danych WHO na dzień 24 marca 2020 r., w 49 krajach Regionu Europejskiego WHO dochodzi do lokalnej transmisji wirusa SARS-CoV-2.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zaniechanie jakichkolwiek podróży

Opracowano na podstawie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-wrocic-do-polski-samolotem

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zamykamy-granice-przed-koronawirusem

 

Od niedzieli 15 marca br. do odwołania zostają wstrzymane międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe oraz wprowadzony zostaje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców.

Obywatele RP nadal będą mogli wrócić do Polski transportem kołowym, tj. samochodami osobowymi, busami i autokarami. Natomiast dla wszystkich obywateli RP, którzy ze względu na odległość nie są w stanie przekroczyć granicy Polski transportem kołowym, zostały udostępnione trzy możliwości powrotu do kraju drogą lotniczą:

  1. Realizacja dotychczas zaplanowanych lotów czarterowych.

Mimo zawieszenia pasażerskich międzynarodowych połączeń lotniczych, do Polski wpuszczone zostaną wszystkie samoloty czarterowe z obywatelami RP, które miały już wcześniej zaplanowane loty. Razem z nimi wylądować na terenie Polski będą mogli także uprawnieni do tego cudzoziemcy:

1) małżonkowie obywateli RP;

2) dzieci obywateli RP;

3) osoby posiadające Kartę Polaka,;

4) osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.

  1. Specjalne czartery.

Polskie Linie Lotnicze LOT zorganizują specjalne loty czarterowe w różne regiony świata, aby umożliwić obywatelom RP powrót do Polski. Obywatele RP, którzy będą chcieli powrócić do kraju, a także uprawnieni do tego cudzoziemcy (wykaz powyżej) będą mogli zakupić bilet na przelot za pośrednictwem platformy internetowej Polskich Linii Lotniczych LOT: www.lot.com. Więcej informacji pod adresem: https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu

  1. Loty według zapotrzebowania.

Osoby znajdujące się w miejscach, do których Polskie Linie Lotnicze LOT nie organizują specjalnych przelotów, mogą zgłaszać zapotrzebowanie na stworzenie takiego lotu za pośrednictwem specjalnie do tego przygotowanej platformy „Lot do domu” pod adresem: https://lotdodomu.com/

Więcej informacji dotyczących możliwości przekraczania granic można uzyskać także pod numerem telefonu +48 22 523 8880 (specjalna infolinia MSZ RP).

W przypadku osób przebywających poza terenami Polski, w krajach dotkniętych lokalną transmisją wirusa SARS-CoV-2 (Informacje dot. krajów z lokalną transmisją wirusa można znaleźć w raportach dziennych WHO pod adresem:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/), zalecamy zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce  Informacje dla podróżujących. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 25 marca 2020 r. odnotowano 416 916 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 18 565 zgonów (4,5 %) (Tab.1). Najwięcej zgonów zgłoszono z: Włoch (6 820), Chin (3 287), Hiszpanii (2 696), Iranu (1 934), Francji (1 100) i  Stanów Zjednoczonych (801).

Tab.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 według stanu na dzień 25 marca 2020 r. (ECDC)

Region Places reporting cases Cases Deaths Confirmed cases in the last 15 days
Africa Algeria 231 17 211
Africa Angola 2 0 2
Africa Benin 5 0 5
Africa Burkina_Faso 99 3 99
Africa Cameroon 72 1 70
Africa Cape_Verde 3 1 3
Africa Central_African_Republic 4 0 4
Africa Chad 3 0 3
Africa Congo 4 0 4
Africa Cote_dIvoire 73 0 73
Africa Democratic_Republic_of_the_Congo 45 3 45
Africa Djibouti 3 0 3
Africa Egypt 366 19 311
Africa Equatorial_Guinea 9 0 9
Africa Eritrea 1 0 1
Africa Eswatini 4 0 4
Africa Ethiopia 11 0 11
Africa Gabon 6 1 6
Africa Gambia 3 1 3
Africa Ghana 53 2 53
Africa Guinea 4 0 4
Africa Kenya 25 0 25
Africa Liberia 3 0 3
Africa Libya 1 0 1
Africa Madagascar 19 0 19
Africa Mauritania 2 0 2
Africa Morocco 170 5 168
Africa Mozambique 1 0 1
Africa Namibia 3 0 3
Africa Niger 7 1 7
Africa Nigeria 44 1 42
Africa Rwanda 40 0 40
Africa Senegal 86 0 82
Africa Seychelles 7 0 7
Africa Somalia 1 0 1
Africa South_Africa 557 0 550
Africa Sudan 3 1 3
Africa Togo 18 0 17
Africa Tunisia 114 3 112
Africa Uganda 9 0 9
Africa United_Republic_of_Tanzania 12 0 12
Africa Zambia 3 0 3
Africa Zimbabwe 2 1 2
America Antigua_and_Barbuda 3 0 3
America Argentina 387 6 375
America Bahamas 4 0 4
America Barbados 18 0 18
America Belize 1 0 1
America Bermuda 6 0 6
America Bolivia 32 0 32
America Brazil 2201 46 2176
America Canada 1959 27 1882
America Cayman_Islands 3 1 3
America Chile 922 2 909
America Colombia 235 3 232
America Costa_Rica 177 2 168
America Cuba 48 1 48
America Dominica 2 0 2
America Dominican_Republic 312 6 307
America Ecuador 1082 27 1067
America El_Salvador 9 0 9
America Greenland 4 0 4
America Grenada 1 0 1
America Guatemala 21 1 21
America Guyana 5 1 5
America Haiti 7 0 7
America Honduras 36 0 36
America Jamaica 21 1 21
America Mexico 405 5 398
America Montserrat 1 0 1
America Netherlands_Antilles 22 0 22
America Nicaragua 2 0 2
America Panama 443 6 442
America Paraguay 37 3 36
America Peru 416 7 407
America Saint_Lucia 2 0 2
America Saint_Vincent_and_the_Grenadines 1 0 1
America Suriname 8 0 8
America Trinidad_and_Tobago 57 0 57
America Turks_and_Caicos_islands 1 0 1
America United_States_of_America 55231 801 54477
America United_States_Virgin_Islands 17 0 17
America Uruguay 189 0 189
America Venezuela 91 0 91
Asia Afghanistan 42 1 38
Asia Bahrain 390 3 281
Asia Bangladesh 39 4 36
Asia Bhutan 2 0 1
Asia Brunei_Darussalam 104 0 103
Asia Cambodia 91 0 89
Asia China 81847 3287 968
Asia India 562 9 518
Asia Indonesia 686 55 680
Asia Iran 24811 1934 17650
Asia Iraq 316 27 255
Asia Israel 1930 3 1891
Asia Japan 1193 43 679
Asia Jordan 127 0 126
Asia Kazakhstan 79 0 79
Asia Kuwait 191 0 126
Asia Kyrgyzstan 42 0 42
Asia Laos 2 0 2
Asia Lebanon 304 4 263
Asia Malaysia 1624 15 1507
Asia Maldives 13 0 9
Asia Mauritius 42 2 42
Asia Mongolia 10 0 9
Asia Myanmar 3 0 3
Asia Nepal 3 0 2
Asia Oman 84 0 66
Asia Pakistan 991 7 975
Asia Palestine 60 0 40
Asia Philippines 552 35 519
Asia Qatar 526 0 508
Asia Saudi_Arabia 767 1 752
Asia Singapore 558 2 398
Asia South_Korea 9137 126 1624
Asia Sri_Lanka 102 0 101
Asia Syria 1 0 1
Asia Taiwan 216 2 171
Asia Thailand 934 4 884
Asia Timor_Leste 1 0 1
Asia Turkey 1872 44 1872
Asia United_Arab_Emirates 248 2 189
Asia Uzbekistan 55 0 55
Asia Vietnam 134 0 103
Europe Albania 123 5 117
Europe Andorra 164 0 163
Europe Armenia 265 0 264
Europe Austria 5282 30 5151
Europe Azerbaijan 87 1 78
Europe Belarus 81 0 75
Europe Belgium 4269 122 4030
Europe Bosnia_and_Herzegovina 162 2 160
Europe Bulgaria 220 3 216
Europe Croatia 382 1 370
Europe Cyprus 124 3 122
Europe Czech_Republic 1394 3 1354
Europe Denmark 1591 32 1478
Europe Estonia 369 0 359
Europe Faroe_Islands 122 0 122
Europe Finland 792 1 752
Europe France 22302 1100 20890
Europe Georgia 70 0 55
Europe Germany 31554 149 30415
Europe Gibraltar 15 0 15
Europe Greece 743 20 659
Europe Guernsey 23 0 23
Europe Holy_See 1 0 0
Europe Hungary 226 10 217
Europe Iceland 648 2 583
Europe Ireland 1329 7 1308
Europe Isle_of_Man 23 0 23
Europe Italy 69176 6820 60004
Europe Jersey 18 0 18
Europe Kosovo 63 1 63
Europe Latvia 197 0 191
Europe Liechtenstein 47 0 46
Europe Lithuania 209 2 208
Europe Luxembourg 1099 8 1094
Europe Malta 120 0 116
Europe Moldova 125 1 124
Europe Monaco 27 0 26
Europe Montenegro 47 0 47
Europe Netherlands 5560 276 5239
Europe North_Macedonia 148 2 145
Europe Norway 2566 10 2374
Europe Poland 901 10 884
Europe Portugal 2362 33 2323
Europe Romania 762 11 745
Europe Russia 495 0 485
Europe San_Marino 187 21 138
Europe Serbia 249 1 248
Europe Slovakia 204 0 199
Europe Slovenia 480 3 464
Europe Spain 39673 2696 38469
Europe Sweden 2272 36 2024
Europe Switzerland 8789 86 8415
Europe Ukraine 84 3 83
Europe United_Kingdom 8077 422 7756
Oceania Australia 2423 8 2323
Oceania Fiji 5 0 5
Oceania French_Polynesia 25 0 25
Oceania Guam 32 1 32
Oceania New_Caledonia 9 0 9
Oceania New_Zealand 189 0 184
Oceania Papua_New_Guinea 1 0 1
Other Cases_on_an_international_conveyance_Japan 696 7 0
Total 416916 18565 302288

Ryc.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 według stanu na dzień 25 marca 2020 r.

Ryc.2. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 w UE/EOG i Wielkiej Brytanii, według stanu na dzień 25 marca 2020 r. (ECDC)

Ryc. 3. Dystrybucja geograficzna skumulowanej liczby zgłoszonych przypadków COVID-19 na 100 000 ludności, według stanu na dzień 25 marca 2020 r. (ECDC)

Objawy COVID-19 obejmowały gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Zgodnie z danymi WHO z dnia 1 marca 2020 r., większość pacjentów z COVID-19 to osoby dorosłe. Spośród 44672 pacjentów z Chin z potwierdzoną infekcją, 2,1% było w wieku poniżej 20 lat. Najczęściej zgłaszanymi objawami były gorączka, suchy kaszel i duszność, a większość pacjentów (80%) doświadczyła łagodnej postaci choroby. U około 14% zakażenie przebiegało w postaci ciężkiej choroby, a 5% chorych było w stanie krytycznym. Wczesne doniesienia sugerują, iż nasilenie się choroby powiązane jest z wiekiem (> 60 lat) i chorobą współistniejącą.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. RNA wirusa wykryto w kale u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawami żołądkowo-jelitowe, dlatego nie można wykluczyć transmisji wirusa drogą fekalno-oralną.

Źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zarażeń

Zgodnie i informacjami ECDC, ryzyko wystąpienia transmisji COVID-19, w społeczności na poziomie regionalnym, w  krajach UE/EOG i Wielkiej Brytanii jest obecnie uważane za bardzo wysokie.

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z KRAJÓW DOTKNIĘTYCH EPIDEMIĄ SPOWODOWANĄ KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

W ostatnich kilku tygodniach w krajach europejskich i na całym świecie (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.intwww.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl), wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.