Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) – aktualizacja

W ostatnich tygodniach obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 – chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w Europie. Zgodnie z raportem WHO, Polska została uznana za państwo z występującą lokalną transmisją nowego koronawirusa SARS-CoV-2Według danych WHO na dzień 17 marca 2020 r., w Regionie Europejskim jest już 37 państw, w których dochodzi do lokalnej transmisji wirusa SARS-CoV-2.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zaniechanie jakichkolwiek podróży

Opracowano na podstawie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-wrocic-do-polski-samolotem

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zamykamy-granice-przed-koronawirusem

Od niedzieli 15 marca br. na 10 dni zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe oraz wprowadzony zostaje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców.

Obywatele RP nadal będą mogli wrócić do Polski transportem kołowym, tj. samochodami osobowymi, busami i autokarami. Natomiast dla wszystkich obywateli RP, którzy ze względu na odległość nie są w stanie przekroczyć granicy Polski transportem kołowym, zostały udostępnione trzy możliwości powrotu do kraju drogą lotniczą:

  1. Realizacja dotychczas zaplanowanych lotów czarterowych.

Mimo zawieszenia pasażerskich międzynarodowych połączeń lotniczych, do Polski wpuszczone zostaną wszystkie samoloty czarterowe z obywatelami RP, które miały już wcześniej zaplanowane loty. Razem z nimi wylądować na terenie Polski będą mogli także uprawnieni do tego cudzoziemcy:

1)         małżonkowie obywateli RP;

2)         dzieci obywateli RP;

3)         osoby posiadające Kartę Polaka,;

4)         osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.

  1. Specjalne czartery.

Polskie Linie Lotnicze LOT zorganizują specjalne loty czarterowe w różne regiony świata, aby umożliwić obywatelom RP powrót do Polski. Obywatele RP, którzy będą chcieli powrócić do kraju, a także uprawnieni do tego cudzoziemcy (wykaz powyżej) będą mogli zakupić bilet na przelot za pośrednictwem platformy internetowej Polskich Linii Lotniczych LOT: www.lot.com. Więcej informacji pod adresem: https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu

  1. Loty według zapotrzebowania.

Osoby znajdujące się w miejscach, do których Polskie Linie Lotnicze LOT nie organizują specjalnych przelotów, mogą zgłaszać zapotrzebowanie na stworzenie takiego lotu za pośrednictwem specjalnie do tego przygotowanej platformy „Lot do domu” pod adresem: https://lotdodomu.com/

Więcej informacji dotyczących możliwości przekraczania granic można uzyskać także pod numerem telefonu +48 22 523 8880 (specjalna infolinia MSZ RP).

W przypadku osób przebywających poza terenami Polski, w krajach dotkniętych lokalną transmisją wirusa SARS-CoV-2 (Informacje dot. krajów z lokalną transmisją wirusa można znaleźć w raportach dziennych WHO pod adresem:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/), zalecamy zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce  Informacje dla podróżujących. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 18 marca 2020 r. odnotowano 194 909 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 7 876 zgonów (4 %) (Tab.1).

Według stanu na 18 marca 2020 r. zgłoszono 7 876 zgonów z: Chin (3224), Włoch (2550), Iranu (988), Hiszpanii (491), Francji (175), Stanów Zjednoczonych (108), Korei Południowej (86), Wielkiej Brytanii (60) , Japonii (28), Holandii (24), Szwajcarii (19), Filipin (14), Niemiec (13), Iraku (11), San Marino (11), Kanady (8), Szwecji (8), pokładu międzynarodowego przewoźnika (Japonia) (7), Algierii(5), Australii (5), Belgii (5), Grecji (5), Indonezji (5), Polski (5), Danii (4), Egiptu (4), Tajwanu (4), Austrii (3), Indii (3), Libanu (3), Norwegii (3), Argentyny (2), Bułgarii (2), Ekwadoru (2), Irlandii (2), Malezji (2), Maroko (2), Albanii (1), Bahrajnu (1), Brazylii (1), Gwatemali (1), Gujany (1), Węgier (1), Luksemburga (1), Panamy (1), Portugali (1), Słowenii (1), Sudanu (1) i Tajlandii (1).

Tab.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 według stanu na dzień 18 marca 2020 r. (ECDC)

 Regions Places reporting cases Cases Deaths Confirmed cases in the last 15 days
Africa Algeria 60 5 57
Africa Cameroon 10 0 10
Africa Congo 1 0 1
Africa Egypt 166 4 164
Africa Ethiopia 5 0 5
Africa Gabon 1 0 1
Africa Ghana 6 0 6
Africa Guinea 1 0 1
Africa Kenya 4 0 4
Africa Mauritania 1 0 1
Africa Morocco 44 2 43
Africa Namibia 2 0 2
Africa Nigeria 3 0 2
Africa Rwanda 7 0 7
Africa Senegal 31 0 30
Africa Seychelles 4 0 4
Africa Sudan 1 1 1
Africa Togo 1 0 1
Africa Tunisia 24 0 23
Africa Eswatini 1 0 1
Africa Benin 1 0 1
Africa Liberia 2 0 2
Africa Somalia 1 0 1
Africa Burkina Faso 20 0 20
Africa Central African Republic 1 0 1
Africa Cote dIvoire 5 0 5
Africa Democratic Republic  of the Congo 3 0 3
Africa Equatorial Guinea 1 0 1
Africa South Africa 85 0 85
Africa United  Republic of Tanzania 1 0 1
Africa Gambia 1 0 1
America Argentina 79 2 79
America Bahamas 1 0 1
America Bolivia 12 0 12
America Brazil 291 1 289
America CANADA 569 8 542
America Chile 201 0 201
America Colombia 65 0 65
America Cuba 7 0 7
America Ecuador 111 2 104
America Guatemala 6 1 6
America Guyana 4 1 4
America Honduras 9 0 9
America Jamaica 13 0 13
America Mexico 93 0 88
America Panama 86 1 86
America Paraguay 11 0 11
America Peru 117 0 117
America Suriname 1 0 1
America Uruguay 50 0 50
America Venezuela 33 0 33
America Antigua and Barbuda 1 0 1
America Costa Rica 50 0 50
America Dominican Republic 11 0 10
America Saint Lucia 2 0 2
America Saint Vincent and the Grenadines 1 0 1
America Trinidad and Tobago 7 0 7
America United States of America 6427 108 6324
America Barbados 1 0 1
Asia Afghanistan 22 0 21
Asia Bahrain 237 1 190
Asia Bangladesh 8 0 8
Asia Bhutan 1 0 1
Asia Cambodia 24 0 23
Asia China 81163 3242 902
Asia India 137 3 132
Asia Indonesia 172 5 170
Asia Iran 16169 988 14668
Asia Iraq 154 11 133
Asia Israel 427 0 417
Asia Japan 829 28 575
Asia Jordan 35 0 34
Asia Kazakhstan 33 0 33
Asia Kuwait 130 0 74
Asia Lebanon 120 3 107
Asia Malaysia 673 2 644
Asia Maldives 13 0 13
Asia Mongolia 4 0 4
Asia Nepal 1 0 0
Asia Oman 24 0 17
Asia Pakistan 187 0 183
Asia Palestine 41 0 41
Asia Philippines 187 14 184
Asia Qatar 442 0 439
Asia Singapore 266 0 158
Asia Taiwan 77 4 36
Asia Thailand 177 1 134
Asia Uzbekistan 16 0 16
Asia Vietnam 61 0 45
Asia Myanmar 0 0 0
Asia Brunei Darussalam 56 0 56
Asia Saudi Arabia 133 0 132
Asia South Korea 8413 86 3601
Asia Sri Lanka 42 0 41
Asia United Arab Emirates 113 0 92
Europe Albania 55 1 55
Europe Andorra 14 0 13
Europe Armenia 78 0 77
Europe Austria 1332 3 1314
Europe Azerbaijan 28 0 25
Europe Belarus 36 0 35
Europe Belgium 1243 5 1235
Europe Bulgaria 81 2 81
Europe Croatia 69 0 61
Europe Cyprus 40 0 40
Europe Denmark 1024 4 1019
Europe Estonia 225 0 224
Europe Finland 319 0 313
Europe France 7730 175 7552
Europe Georgia 34 0 31
Europe Germany 7156 13 6999
Europe Greece 387 5 380
Europe Hungary 50 1 50
Europe Iceland 247 0 241
Europe Ireland 292 2 291
Europe Italy 31506 2505 29671
Europe Kosovo 19 0 19
Europe Latvia 61 0 60
Europe Liechtenstein 7 0 7
Europe Lithuania 25 0 24
Europe Luxembourg 140 1 139
Europe Malta 38 0 38
Europe Moldova 30 0 30
Europe Monaco 9 0 8
Europe Netherlands 1705 24 1687
Europe Norway 1308 3 1283
Europe Poland 238 5 238
Europe Portugal 448 1 446
Europe Romania 217 0 214
Europe Russia 114 0 111
Europe Serbia 72 0 72
Europe Slovakia 97 0 97
Europe Slovenia 275 1 275
Europe Spain 11178 491 11064
Europe Sweden 1167 8 1152
Europe Switzerland 2650 19 2620
Europe Turkey 98 0 98
Europe Ukraine 14 0 14
Europe Bosnia and Herzegovina 21 0 21
Europe Czech Republic 434 0 429
Europe Holy See 1 0 1
Europe North Macedonia 31 0 30
Europe San Marino 104 11 96
Europe United Kingdom 1950 60 1910
Europe Montenegro 2 0 2
Oceania Australia 454 5 421
Oceania New Zealand 20 0
Other Cases on an international conveyance Japan 696 7
Total 194909 7876 104236

 

Ryc.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 według stanu na dzień 18 marca 2020 r.

Ryc.2. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 w UE/EOG i Wielkiej Brytanii, według stanu na dzień 18 marca 2020 r. (ECDC)

Ryc. 3. Dystrybucja geograficzna skumulowanej liczby zgłoszonych przypadków COVID-19 na 100 000 ludności, według stanu na dzień 18 marca 2020 r. (ECDC)

Objawy COVID-19 obejmowały gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Zgodnie z danymi WHO z dnia 1 marca 2020 r., większość pacjentów z COVID-19 to osoby dorosłe. Spośród 44672 pacjentów z Chin z potwierdzoną infekcją, 2,1% było w wieku poniżej 20 lat. Najczęściej zgłaszanymi objawami były gorączka, suchy kaszel i duszność, a większość pacjentów (80%) doświadczyła łagodnej postaci choroby. U około 14% zakażenie przebiegało w postaci ciężkiej choroby, a 5% chorych było w stanie krytycznym. Wczesne doniesienia sugerują, iż nasilenie się choroby powiązane jest z wiekiem (> 60 lat) i chorobą współistniejącą.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. RNA wirusa wykryto w kale u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawami żołądkowo-jelitowe, dlatego nie można wykluczyć transmisji wirusa drogą fekalno-oralną.

Źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zarażeń.

Zgodnie i informacjami ECDC, ryzyko wystąpienia transmisji COVID-19, w społeczności na poziomie regionalnym, w  krajach UE/EOG i Wielkiej Brytanii jest obecnie uważane za bardzo wysokie.

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.


INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z KRAJÓW DOTKNIĘTYCH EPIDEMIĄ SPOWODOWANĄ KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

W ostatnich kilku tygodniach w krajach europejskich i na całym świecie (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.intwww.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl), wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.