Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) – aktualizacja

W ostatnich tygodniach obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 – chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w Europie. Zgodnie z raportem WHO Polska została uznana za państwo z występującą lokalną transmisją nowego koronawirusa SARS-CoV-2Według danych WHO na dzień 14 marca 2020 r., w Regionie Europejskim jest już 35 państw, w których dochodzi do lokalnej transmisji wirusa SARS-CoV-2.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zaniechanie jakichkolwiek podróży

Opracowano na podstawie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-wrocic-do-polski-samolotem

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zamykamy-granice-przed-koronawirusem 

Od niedzieli 15 marca br. na 10 dni zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe oraz wprowadzony zostaje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców.

Obywatele RP nadal będą mogli wrócić do Polski transportem kołowym, tj. samochodami osobowymi, busami i autokarami. Natomiast dla wszystkich obywateli RP, którzy ze względu na odległość nie są w stanie przekroczyć granicy Polski transportem kołowym, zostały udostępnione trzy możliwości powrotu do kraju drogą lotniczą:

  1. Realizacja dotychczas zaplanowanych lotów czarterowych.

Mimo zawieszenia pasażerskich międzynarodowych połączeń lotniczych, do Polski wpuszczone zostaną wszystkie samoloty czarterowe z obywatelami RP, które miały już wcześniej zaplanowane loty. Razem z nimi wylądować na terenie Polski będą mogli także uprawnieni do tego cudzoziemcy:

1)         małżonkowie obywateli RP;

2)         dzieci obywateli RP;

3)         osoby posiadające Kartę Polaka,;

4)         osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.

  1. Specjalne czartery.

Polskie Linie Lotnicze LOT zorganizują specjalne loty czarterowe w różne regiony świata, aby umożliwić obywatelom RP powrót do Polski. Obywatele RP, którzy będą chcieli powrócić do kraju, a także uprawnieni do tego cudzoziemcy (wykaz powyżej) będą mogli zakupić bilet na przelot za pośrednictwem platformy internetowej Polskich Linii Lotniczych LOT: www.lot.com. Więcej informacji pod adresem: https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu

  1. Loty według zapotrzebowania.

Osoby znajdujące się w miejscach, do których Polskie Linie Lotnicze LOT nie organizują specjalnych przelotów, mogą zgłaszać zapotrzebowanie na stworzenie takiego lotu za pośrednictwem specjalnie do tego przygotowanej platformy „Lot do domu” pod adresem: https://lotdodomu.com/

Więcej informacji dotyczących możliwości przekraczania granic można uzyskać także pod numerem telefonu +48 22 523 8880 (specjalna infolinia MSZ RP).

W przypadku osób przebywających poza terenami Polski, w krajach dotkniętych lokalną transmisją wirusa SARS-CoV-2 (Informacje dot. krajów z lokalną transmisją wirusa można znaleźć w raportach dziennych WHO pod adresem:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/), zalecamy zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce  Informacje dla podróżujących. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 15 marca 2020 r. odnotowano 151 363 potwierdzone przypadki COVID-19, w tym 5 758 zgonów (3,8%) (Tab.1).

Według stanu na 15 marca 2020 r. zgłoszono 5 758 zgonów z: Chin (3203), Włoch (1441), Iranu (611), Hiszpanii (136), Francji (91), Korei Południowej (75), Stanów Zjednoczonych (57), Japonii (22), Wielkiej Brytanii (21), Holandii (12), Szwajcarii (11), Iraku (9), Niemiec (8), pokładu międzynarodowego przewoźnika (Japonia) (7), Filipin (6), San Marino (5), Australii (3), Belgii (3), Grecji (3), Libanu (3), Polski (3), Algierii (2), Argentyny (2), Bułgarii (2), Ekwadoru (2), Egiptu (2), Indii (2), Irlandii (2), Albanii (1), Austrii (1), Kanady (1), Gujany (1), Indonezji (1), Luksemburgu (1), Maroka (1), Norwegii (1), Panamy (1), Sudanu (1), Szwecji (1), Tajwanu (1) i Tajlandii (1).

 

Tab.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 15 marca 2020 r. (ECDC)

Regions Places reporting cases Confirmed cases Deaths Confirmed cases in the last 15 days
Asia China 80995 3203 1640
Asia Iran 12729 611 12341
Asia South Korea 8162 75 5231
Asia Japan 780 22 550
Asia Qatar 337 0 337
Asia Malaysia 238 0 213
Asia Singapore 214 0 116
Asia Bahrain 211 0 173
Asia Israel 178 0 171
Asia Philippines 111 6 108
Asia Kuwait 104 0 59
Asia Indonesia 96 1 96
Asia Lebanon 93 3 90
Asia India 90 2 87
Asia Saudi Arabia 86 0 86
Asia United Arab Emirates 85 0 66
Asia Iraq 85 9 78
Asia Thailand 82 1 40
Asia Taiwan 59 1 20
Asia Vietnam 53 0 37
Asia Brunei Darussalam 40 0 40
Asia Palestine 38 0 38
Asia Pakistan 30 0 28
Asia Oman 20 0 14
Asia Sri Lanka 11 0 10
Asia Afghanistan 10 0 9
Asia Maldives 9 0 9
Asia Cambodia 7 0 6
Asia Kazakhstan 6 6
Asia Bangladesh 3 0 3
Asia Nepal 1 0 0
Asia Jordan 1 0 1
Asia Bhutan 1 0 1
Asia Mongolia 1 0 1
Europe Italy 17750 1441 16862
Europe Spain 5753 136 5719
Europe France 4499 91 4442
Europe Germany 3795 8 3738
Europe Switzerland 1359 11 1347
Europe United Kingdom 1140 21 1122
Europe Netherlands 959 12 957
Europe Sweden 924 1 912
Europe Norway 907 1 901
Europe Denmark 827 0 825
Europe Belgium 689 4 688
Europe Austria 655 1 648
Europe Greece 228 3 224
Europe Czech Republic 214 0 214
Europe Finland 210 0 207
Europe Slovenia 181 0 181
Europe Portugal 169 0 169
Europe Iceland 138 0 137
Europe Ireland 129 2 129
Europe Estonia 115 0 114
Europe Romania 113 0 110
Europe Poland 104 3 104
Europe San Marino 92 5 91
Europe Russia 59 0 57
Europe Serbia 46 0 46
Europe Slovakia 44 0 44
Europe Bulgaria 41 2 41
Europe Albania 38 1 38
Europe Luxembourg 38 1 38
Europe Croatia 37 0 32
Europe Hungary 31 0 31
Europe Georgia 30 0 28
Europe Latvia 26 0 26
Europe Cyprus 21 0 21
Europe Belarus 21 0 20
Europe Armenia 20 0 20
Europe Moldova 20 0 20
Europe Azerbaijan 19 0 18
Europe Malta 18 0 18
Europe North Macedonia 13 0 12
Europe Lithuania 9 0 8
Europe Liechtenstein 4 0 4
Europe Monaco 3 0 2
Europe Ukraine 3 0 3
Europe Bosnia and Herzegovina 3 0 3
Europe Turkey 2 0 2
Europe Andorra 2 0 2
Europe Holy See 1 0 1
America United States of America 2951 57 2885
America Canada 244 1 228
America Brazil 121 0 120
America Chile 61 0 61
America Argentina 45 2 45
America Peru 43 0 43
America Panama 43 1 43
America Mexico 41 0 39
America Colombia 34 0 34
America Ecuador 28 2 28
America Costa Rica 27 0 27
America Dominican Republic 11 0 11
America Venezuela 10 0 10
America Bolivia 10 0 10
America Jamaica 8 0 8
America Paraguay 7 0 7
America Uruguay 6 0 6
America Cuba 4 0 4
America Honduras 3 0 3
America Saint Lucia 2 0 2
America Trinidad and Tobago 2 0 2
America Saint Vincent and the Grenadines 1 0 1
America Suriname 1 0 1
America Guatemala 1 0 1
America Guyana 1 1 1
America Antigua and Barbuda 1 0 1
Other Cases on an international conveyance Japan 696 7 0
Oceania Australia 249 3 224
Oceania New Zealand 8 0 7
Africa Egypt 93 2 92
Africa Algeria 37 2 36
Africa South Africa 24 0 24
Africa Senegal 21 0 21
Africa Morocco 18 1 18
Africa Tunisia 16 0 16
Africa Cote dIvoire 4 0 4
Africa Cameroon 3 0 3
Africa Burkina Faso 3 0 3
Africa Nigeria 2 0 1
Africa Seychelles 2 2
Africa Namibia 2 2
Africa Democratic Republic of the Congo 2 0 2
Africa Ghana 2 0 2
Africa Togo 1 0 1
Africa Mauritania 1 1
Africa Equatorial Guinea 1 1
Africa Gabon 1 0 1
Africa Rwanda 1 1
Africa Kenya 1 0 1
Africa Sudan 1 1 1
Africa Swaziland 1 1
Africa Ethiopia 1 0 1
Africa Guinea 1 0 1
Total 151363 5758 66169

 

Ryc.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 15 marca 2020 r.

Ryc.2. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 w UE/EOG i Wielkiej Brytanii, w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 15 marca 2020 r. (ECDC)

Objawy COVID-19 obejmowały gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Zgodnie z danymi WHO z dnia 1 marca 2020 r., większość pacjentów z COVID-19 to osoby dorosłe. Spośród 44672 pacjentów z Chin z potwierdzoną infekcją, 2,1% było w wieku poniżej 20 lat. Najczęściej zgłaszanymi objawami były gorączka, suchy kaszel i duszność, a większość pacjentów (80%) doświadczyła łagodnej postaci choroby. U około 14% zakażenie przebiegało w postaci ciężkiej choroby, a 5% chorych było w stanie krytycznym. Wczesne doniesienia sugerują, iż nasilenie się choroby powiązane jest z wiekiem (> 60 lat) i chorobą współistniejącą.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. RNA wirusa wykryto w kale u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawami żołądkowo-jelitowe, dlatego nie można wykluczyć transmisji wirusa drogą fekalno-oralną.

Źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zarażeń.

W świetle aktualnie dostępnych informacji, ECDC uważa, iż obecnie istnieje wysokie ryzyko  zarażenia wirusem obywateli UE/EOG i Wielkiej Brytanii zamieszkujących lub odwiedzających obszary z bardziej rozpowszechnioną, lokalną transmisją wirusa.

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.


INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z KRAJÓW DOTKNIĘTYCH EPIDEMIĄ SPOWODOWANĄ KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

W ostatnich kilku tygodniach w krajach europejskich i na całym świecie (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.intwww.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl), wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.