Zachorowania na COVID-19  (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) – aktualizacja

W ostatnich tygodnia obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 – chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w Europie. Zgodnie z raportem WHO z dnia 8 marca 2020 r, niemalże 30 krajów Europy dotkniętych jest już lokalna transmisją wirusa SARS-CoV-2.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zaniechanie podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

Na podstawie danych dotyczących oceny ryzyka opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Francji (departament Oise w Regionie Hauts-de-France, region Ile-de France, departament Górna Sabaudia w regionie Owernia-Rodan-Alpy, departament Morbihan w regionie Bretania), Niemiec (Nadrenia Północna-Westfalia) i Japonii.

 

W przypadku osób przebywających poza terenami Polski, w krajach dotkniętych lokalna transmisją wirusa SARS-CoV-2 (Informacje dot. krajów z lokalną transmisją wirusa można znaleźć w raportach dziennych WHO pod adresem:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/), zalecamy zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.  

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce Informacje dla podróżujących.https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

 

Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin do dnia 25 kwietnia 2020 r.

Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 9 marca 2020 r. odnotowano 109 695 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 3 811 zgonów (3,5%) (Tab.1).

Według stanu na 9 marca 2020 r. zgłoszono 3 811 zgonów z: Chin (3 122), Włoch (366), Iranu (194), Korei Południowej (51), Stanów Zjednoczonych Ameryki (21), Francji (19), Japonii (7), pokładu międzynarodowego przewoźnika (Japonia) ( 6), Hiszpanii (5), Iraku (4), Australii (3), Holandii (3), Wielkiej Brytanii (3), Szwajcarii (2), Argentyny (1), Egiptu (1), San Marino (1), Tajwanu (1) i Tajlandii (1).

 

Tab.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 9 marca 2020 r.

Region Places reporting cases Confirmed cases Deaths
Asia China 80859 3122
Asia South Korea 7382 51
Asia Iran 6566 194
Asia Japan 488 7
Asia Singapore 150 0
Asia Malaysia 99 0
Asia Bahrain 79 0
Asia Kuwait 64 0
Asia Iraq 62 4
Asia Thailand 50 1
Asia Taiwan 45 1
Asia United Arab Emirates 45 0
Asia Israel 39 0
Asia India 34 0
Asia Lebanon 32 0
Asia Vietnam 30 0
Asia Palestine 19 0
Asia Oman 16 0
Asia Qatar 15 0
Asia Saudi Arabia 11 0
Asia Philippines 10 0
Asia Pakistan 6 0
Asia Indonesia 6 0
Asia Afghanistan 4 0
Asia Maldives 4 0
Asia Bangladesh 3 0
Asia Cambodia 2 0
Asia Bhutan 1 0
Asia Sri Lanka 1 0
Asia Nepal 1 0
Asia Jordan 1 0
Europe Italy 7375 366
Europe France 1126 19
Europe Germany 902 0
Europe Spain 589 5
Europe Switzerland 332 2
Europe United Kingdom 273 3
Europe Netherlands 265 3
Europe Sweden 203 0
Europe Belgium 200 0
Europe Norway 169 0
Europe Austria 102 0
Europe Greece 73 0
Europe Iceland 55 0
Europe Denmark 38 0
Europe San Marino 37 1
Europe Czech Republic 32 0
Europe Portugal 30 0
Europe Finland 30 0
Europe Ireland 21 0
Europe Slovenia 16 0
Europe Romania 15 0
Europe Georgia 13 0
Europe Croatia 12 0
Europe Poland 11 0
Europe Estonia 10 0
Europe Russia 10 0
Europe Azerbaijan 9 0
Europe Hungary 8 0
Europe Belarus 6 0
Europe Slovakia 5 0
Europe Luxembourg 5 0
Europe Bulgaria 4 0
Europe Malta 3 0
Europe North Macedonia 3 0
Europe Latvia 3 0
Europe Bosnia and Herzegovina 2 0
Europe Albania 2 0
Europe Serbia 1 0
Europe HOLY SEE VATICAN CITY STATE 1 0
Europe Lithuania 1 0
Europe Monaco 1 0
Europe Ukraine 1 0
Europe Moldova 1 0
Europe Armenia 1 0
Europe Liechtenstein 1 0
Europe Andorra 1 0
Other Cases on an international conveyance Japan 705 6
America United States of America 554 21
America Canada 62 0
America Brazil 25 0
America Ecuador 14 0
America Argentina 12 1
America Chile 10 0
America Mexico 7 0
America Peru 7 0
America Costa Rica 5 0
America Dominican Republic 2 0
America Paraguay 1 0
America Colombia 1 0
Oceania Australia 80 3
Oceania New Zealand 5 0
Africa Egypt 49 1
Africa Algeria 20 0
Africa Senegal 4 0
Africa South Africa 3 0
Africa Cameroon 2 0
Africa Morocco 2 0
Africa Togo 1 0
Africa Nigeria 1 0
Africa Tunisia 1 0
  Total 109695 3811

 

Ryc.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 9 marca 2020 r.

 

Ryc.2. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 w UE/EOG i Wielkiej Brytani, w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 9 marca 2020 r.

Objawy COVID-19 obejmowały gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Zgodnie z danymi WHO z dnia 1 marca 2020 r., większość pacjentów z COVID-19 to osoby dorosłe. Spośród 44672 pacjentów z Chin z potwierdzoną infekcją, 2,1% było w wieku poniżej 20 lat. Najczęściej zgłaszanymi objawami były gorączka, suchy kaszel i duszność, a większość pacjentów (80%) doświadczyła łagodnej postaci choroby. U około 14% zakażenie przebiegało w postaci ciężkiej choroby, a 5% chorych było w stanie krytycznym. Wczesne doniesienia sugerują, iż nasilenie się choroby powiązane jest z wiekiem (> 60 lat) i chorobą współistniejącą.

 

Wirus przenosi się drogą kropelkową. RNA wirusa wykryto w kale u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawami żołądkowo-jelitowe, dlatego nie można wykluczyć transmisji wirusa drogą fekalno-oralną.

Źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zarażeń

W świetle aktualnie dostępnych informacji, ECDC uważa, iż obecnie istnieje wysokie ryzyko  zarażenia wirusem obywateli UE/EOG i Wielkiej Brytanii zamieszkujących lub odwiedzających obszary z bardziej rozpowszechnioną, lokalną transmisją wirusa.

Zalecenia dla osób podróżujących po Chinach, Włoszech, Korei Południowej, Iranie oraz innych krajach dotkniętych lokalną transmisją SARS-CoV-2:

  • unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych,
  • bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,
  • unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,
  • unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,
  • ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk – ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
  • przestrzeganie zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

 

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z KRAJÓW DOTKNIĘTYCH EPIDEMIĄ SPOWODOWANĄ KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

W ostatnich kilku tygodniach w krajach europejskich i na całym świecie (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl), wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej, podróżni powinni otrzymać szczepienia przeciw grypie, co najmniej dwa tygodnie przed podróżą, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami krajowymi i międzynarodowymi.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.