Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) – aktualizacja

W ostatnich tygodnia obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 – chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Na podstawie danych dotyczących oceny ryzyka opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Francji (departament Oise w Regionie Hauts-de-France, region Ile-de France, departament Górna Sabaudia w regionie Owernia-Rodan-Alpy, departament Morbihan w regionie Bretania), Niemiec (Nadrenia Północna-Westfalia) i Japonii.

W przypadku osób przebywających na terenie Niemiec, Francji i Hiszpanii zalecamy zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce Informacje dla podróżującychhttps://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin do dnia 25kwietnia 2020 r.

Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r. odnotowano 102 132 potwierdzone przypadki COVID-19, w tym 3 488 zgonów (3,4%) (Tab.1).

Według stanu na 7 marca 2020 r. zgłoszono 3 488 zgonów z: Chin (3072), Włoch (197), Iranu (124), Korei Południowej (44), Stanów Zjednoczonych Ameryki (14), Francji (9), pokładu międzynarodowego przewoźnika (Japonia) (6), Japonii (6) ), Hiszpanii (5), Australii (2), Iraku (2), Holandii (1), Filipin (1), San Marino (1), Szwajcarii (1), Tajwanu (1), Tajlandii (1) i Wielkiej Brytanii (1).

Tab.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020

Region Places reporting cases Confirmed cases Deaths
Asia China 80768 3072
Asia South Korea 6767 44
Asia Iran 4747 124
Asia Japan 408 6
Asia Singapore 130 0
Asia Malaysia 83 0
Asia Kuwait 58 0
Asia Bahrain 56 0
Asia Thailand 50 1
Asia Taiwan 45 1
Asia Iraq 38 2
Asia India 31 0
Asia United Arab Emirates 29 0
Asia Lebanon 22 0
Asia Israel 19 0
Asia Vietnam 17 0
Asia Palestine 16 0
Asia Oman 16 0
Asia Qatar 11 0
Asia Pakistan 6 0
Asia Philippines 5 1
Asia Saudi Arabia 5 0
Asia Indonesia 4 0
Asia Cambodia 1 0
Asia Sri Lanka 1 0
Asia Bhutan 1 0
Asia Nepal 1 0
Asia Afghanistan 1 0
Asia Jordan 1 0
Europe Italy 4636 197
Europe Germany 684 0
Europe France 613 9
Europe Spain 374 5
Europe Switzerland 209 1
Europe United Kingdom 163 1
Europe Sweden 137 0
Europe Netherlands 128 1
Europe Norway 113 0
Europe Belgium 109 0
Europe Austria 74 0
Europe Greece 45 0
Europe Iceland 43 0
Europe San Marino 23 1
Europe Denmark 23 0
Europe Czech Republic 19 0
Europe Finland 19 0
Europe Ireland 18 0
Europe Portugal 13 0
Europe Croatia 11 0
Europe Russia 10 0
Europe Estonia 10 0
Europe Georgia 9 0
Europe Slovenia 9 0
Europe Azerbaijan 9 0
Europe Romania 7 0
Europe Belarus 6 0
Europe Poland 5 0
Europe Hungary 4 0
Europe Luxembourg 3 0
Europe North Macedonia 3 0
Europe Bosnia and Herzegovina 2 0
Europe Latvia 1 0
Europe Armenia 1 0
Europe Liechtenstein 1 0
Europe Holy See Vatican City State 1 0
Europe Andorra 1 0
Europe Monaco 1 0
Europe Serbia 1 0
Europe Slovakia 1 0
Europe Lithuania 1 0
Europe Ukraine 1 0
Other Cases on an international conveyance Japan 705 6
America United States of America 338 14
America Canada 51 0
America Ecuador 13 0
America Brazil 13 0
America Argentina 8 0
America Chile 5 0
America Mexico 5 0
America Dominican Republic 2 0
America Costa Rica 1 0
America Peru 1 0
America Colombia 1 0
Oceania Australia 63 2
Oceania New Zealand 5 0
Africa Algeria 17 0
Africa Egypt 15 0
Africa Senegal 4 0
Africa Morocco 2 0
Africa Cameroon 1 0
Africa South Africa 1 0
Africa Nigeria 1 0
Africa Togo 1 0
Africa Tunisia 1 0
  Total 102132 3488

Ryc.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.

Objawy COVID-19 obejmowały gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Zgodnie z danymi WHO z dnia 1 marca 2020 r., większość pacjentów z COVID-19 to osoby dorosłe. Spośród 44672 pacjentów z Chin z potwierdzoną infekcją, 2,1% było w wieku poniżej 20 lat. Najczęściej zgłaszanymi objawami były gorączka, suchy kaszel i duszność, a większość pacjentów (80%) doświadczyła łagodnej postaci choroby. U około 14% zakażenie przebiegało w postaci ciężkiej choroby, a 5% chorych było w stanie krytycznym. Wczesne doniesienia sugerują, iż nasilenie się choroby powiązane jest z wiekiem (> 60 lat) i chorobą współistniejącą.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. RNA wirusa wykryto w kale u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawami żołądkowo-jelitowe, dlatego nie można wykluczyć transmisji wirusa drogą fekalno-oralną.

Źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zarażeń

W świetle aktualnie dostępnych informacji, ECDC uważa, iż obecnie istnieje wysokie ryzyko zarażenia wirusem obywateli UE/EOG i Wielkiej Brytanii zamieszkujących lub odwiedzających obszary z bardziej rozpowszechnioną, lokalną transmisją wirusa.

Informacje dot. regionów/krajów z lokalną transmisją wirusa można znaleźć w raportach dziennych WHO pod adresem:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/


Zalecenia dla osób podróżujących po Chinach, Włoszech, Korei Południowej, Iranie oraz innych krajachdotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2:

  • unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych,
  • bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,
  • unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,
  • unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,
  • ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk – ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
  • przestrzeganie zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.

Koronawirus SARS-CoV-2jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.


INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN, WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ I IRANU

oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2

W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej i Iranie oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej, podróżni powinni otrzymać szczepienia przeciw grypie, co najmniej dwa tygodnie przed podróżą, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami krajowymi i międzynarodowymi.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.