Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) – aktualizacja

W ostatnich tygodnia obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 – chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Na podstawie danych dotyczących oceny ryzyka opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu i Japonii.

W przypadku osób przebywających na terenie Niemiec, Francji i Hiszpanii zalecamy zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce Informacje dla podróżujących https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin do dnia 25 kwietnia 2020 r.

Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 5 marca 2020 r. odnotowano 95 315 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 3 282 zgony (3,4%) (Tab.1).

Według stanu na 5 marca 2020 r. zgłoszono 3 282 zgony z: Chin (3014), Włoch (107), Iranu (92), Korei Południowej (35), Stanów Zjednoczonych Ameryki (11), pokładu międzynarodowego przewoźnika (Japonia) (6), Japonii (6), Francji (4), Australii (2), Filipin (1), San Marino (1), Hiszpanii (1), Tajwanu (1) i Tajlandii (1).

Tab.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 5 marca 2020 r.

Region Places reporting cases Confirmed cases Deaths 
Asia China 80497 3014
Asia South Korea 5766 35
Asia Iran 2922 92
Asia Japan 317 6
Asia Singapore 112 0
Asia Kuwait 56 0
Asia Bahrain 52 0
Asia Malaysia 50 0
Asia Thailand 47 1
Asia Taiwan 42 1
Asia Iraq 31 0
Asia India 28 0
Asia United Arab Emirates 27 0
Asia Vietnam 16 0
Asia Israel 15 0
Asia Oman 15 0
Asia Lebanon 13 0
Asia Qatar 8 0
Asia Pakistan 5 0
Asia Philippines 3 1
Asia Indonesia 2 0
Asia Saudi Arabia 1 0
Asia Jordan 1 0
Asia Cambodia 1 0
Asia Nepal 1 0
Asia Sri Lanka 1 0
Asia Afghanistan 1 0
Europe Italy 3089 107
Europe France 285 4
Europe Germany 262 0
Europe Spain 200 1
Europe United Kingdom 85 0
Europe Switzerland 57 0
Europe Norway 56 0
Europe Netherlands 38 0
Europe Sweden 35 0
Europe Austria 29 0
Europe Iceland 26 0
Europe Belgium 23 0
Europe San Marino 15 1
Europe Denmark 10 0
Europe Greece 10 0
Europe Croatia 9 0
Europe Czech Republic 8 0
Europe Finland 7 0
Europe Ireland 6 0
Europe Belarus 6 0
Europe Portugal 5 0
Europe Romania 4 0
Europe Russia 4 0
Europe Georgia 3 0
Europe Azerbaijan 3 0
Europe Hungary 2 0
Europe Estonia 2 0
Europe Ukraine 1 0
Europe Lithuania 1 0
Europe Liechtenstein 1 0
Europe Luxembourg 1 0
Europe Poland 1 0
Europe North Macedonia 1 0
Europe Armenia 1 0
Europe Andorra 1 0
Europe Slovenia 1 0
Europe Latvia 1 0
Europe Monaco 1 0
Other Cases on an international conveyance Japan 705 6
America United States of America 159 11
America Canada 33 0
America Ecuador 10 0
America Mexico 5 0
America Chile 3 0
America Brazil 3 0
America Argentina 1 0
America Dominican Republic 1 0
Oceania Australia 52 2
Oceania New Zealand 3 0
Africa Algeria 12 0
Africa Senegal 3 0
Africa Egypt 2 0
Africa Tunisia 1 0
Africa Morocco 1 0
Africa Nigeria 1 0
  Total 95315 3282

 

Ryc.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 5 marca 2020 r.

Objawy COVID-19 obejmowały gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Zgodnie z danymi WHO z dnia 1 marca 2020 r., większość pacjentów z COVID-19 to osoby dorosłe. Spośród 44672 pacjentów z Chin z potwierdzoną infekcją, 2,1% było w wieku poniżej 20 lat. Najczęściej zgłaszanymi objawami były gorączka, suchy kaszel i duszność, a większość pacjentów (80%) doświadczyła łagodnej postaci choroby. U około 14% zakażenie przebiegało w postaci ciężkiej choroby, a 5% chorych było w stanie krytycznym. Wczesne doniesienia sugerują, iż nasilenie się choroby powiązane jest z wiekiem (> 60 lat) i chorobą współistniejącą.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. RNA wirusa wykryto w kale u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawami żołądkowo-jelitowe, dlatego nie można wykluczyć transmisji wirusa drogą fekalno-oralną.

Źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zarażeń

W świetle aktualnie dostępnych informacji, ECDC uważa, iż obecnie istnieje wysokie prawdopodobieństwo zarażenia wirusem obywateli UE/EOG i Wielkiej Brytanii zamieszkujących lub odwiedzających obszary, w których podejrzewa się utrzymującą się transmisję wirusa miedzy ludźmi.

Informacje dot. regionów/krajów z lokalną transmisją wirusa można znaleźć w raportach dziennych WHO pod adresem:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

Zalecenia dla osób podróżujących po Chinach, Włoszech, Korei Południowej, Iranie oraz innych krajach dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2:

  • unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych,
  • bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,
  • unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,
  • unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,
  • ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk – ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
  • przestrzeganie zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN, WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ I IRANU

oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2

W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej i Iranie oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej, podróżni powinni otrzymać szczepienia przeciw grypie, co najmniej dwa tygodnie przed podróżą, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami krajowymi i międzynarodowymi.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.