W IV kwartale 2017 r. najczęściej ujawnianymi substancjami były związki chemiczne o nazwach HEX, MDMB-CHMICA, 3-CMC, 4-CEC, 4-CMC, które jednocześnie okazały się najbardziej popularnymi nowymi narkotykami w poprzednim kwartale 2017 r.

Wynika to z danych gromadzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny w sprawie identyfikowanych substancji psychoaktywnych oraz częstotliwości ich pojawiania się w produktach. Powyższe związki chemiczne reprezentują grupę syntetycznych kannabinoidów oraz pochodnych katynonu. Warto podkreślić, że na przestrzeni IV kwartału 2017 r. w dalszym ciągu odnotowuje się przypadki identyfikacji furanylfentanylu ale także zarejestrowano pojawienie się nowego opioidu o nazwie U-47700. Ponadto w ostatnim okresie czasu na scenie substancji psychoaktywnych zostały po raz pierwszy zidentyfikowane substancje o nazwie klonazolam, flubromazolam, 3-hydroksyfenazepam oraz 4-Cl-2,5-DMA, które należą do grupy benzodiazepin i fenyloetyloamin. Powyższe substancje z dużym prawdopodobieństwem stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Dane z działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie dopalaczy w latach 2011 – 2017  

Rok Liczba przeprowadzonych kontroli Liczba zabezpieczonych opakowań produktów Liczba pobranych próbek badań Liczba podmiotów oferujących w sprzedaży środki zastępcze Kwota nałożonych kar Liczba zawiadomień skierowanych do organów
2017 562 36 786 1 711 92 13 922 870 59
2016 897 38 623 1 222 110 14 162 100 101
2015 1 425 73 295 2 590 224 25 128 000 135
2014 651 52 714 1 630 204 14 007 100 79
2013 779 28 402 1 448 134 10 669 370 59
2012 548 16 141 443 103 495 000
2011 335 1819 35 11 0 0

 

Mapa 1. Liczba podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na województwa w przeliczeniu na 100 tyś. mieszkańców. Średnia krajowa w całym 2017 roku wyniosła 11,00 przypadków na 100 tysięcy.

Mapa 2. Liczba podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na województwa w przeliczeniu na 100 tyś. mieszkańców. Średnia krajowa w całym 2016 roku wyniosła 11,19 przypadków na 100 tysięcy.

Mapa 3. Liczba podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na województwa w przeliczeniu na 100 tyś. mieszkańców. Średnia krajowa w całym 2015 roku wyniosła 18,92 przypadków na 100 tysięcy.

Mapa 4.Liczba podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na województwa w przeliczeniu na 100 tyś. mieszkańców. Średnia krajowa w całym 2014 roku wyniosła 6,29 przypadków na 100 tysięcy.