W siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się konferencja pn. „100 lat w służbie dla zdrowia. Zdrowie publiczne – wybrane aspekty” oraz uroczysta gala jubileuszowa z okazji 100-lecia Służb Sanitarnych.

Konferencja adresowana była do pracowników służb sanitarnych oraz przedstawicieli instytucji współpracujących z Państwową Inspekcją Sanitarną.

„Jestem dumny, że mamy laboratorium na miarę XX wieku prowadzone przez światowej klasy specjalistów. To pokazuje, jak wielką rolę Państwowa Inspekcja Sanitarna odgrywa w rozwoju polskiej gospodarki. Dzięki temu laboratorium możemy gwarantować bezpieczeństwo polskiej żywności. Tu także możemy identyfikować współczesne zagrożenia dla zdrowia w postaci nowych narkotyków i e-papierosów” – powiedział Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.

Obecny na uroczystości Poseł na Sejm RP Pan Tomasz Latos powiedział -„ W Sejmowej Komisji Zdrowia wiemy, że musimy wzmacniać Państwową Inspekcję Sanitarną, bo wiemy, że to nam się zwróci w postaci naszego zdrowia”.

Ważnym elementem konferencji było wręczenie odznaczeń zasłużonym pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Gospodarzem spotkania był Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Jerzy Kasprzak.