W ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy co roku 1 października obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy

Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację korzyści związanych ze szczepieniami ochronnymi przeciw grypie wśród dzieci, osób starszych oraz przewlekle chorych.

Jak wskazują eksperci zapobieganie grypie chroni przed jej poważnymi powikłaniami. Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy powstał, aby zmobilizować społeczeństwo do walki z grypą. Zaplanowane akcje pozwalają przedstawić społeczeństwu następstwa powikłań pogrypowych oraz rzeczywiste konsekwencje i koszty, jakie generuje grypa. Data 1 października została wybrana nieprzypadkowo, tego dnia przypada również Dzień Seniora, a właśnie ta grupa osób znajduje się w jednej z grup ryzyka.

Z okazji Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zaszczepiliśmy kierownictwo, pracowników GIS, a także uczestników dzisiejszego brifingu prasowego

–  Mamy szczepionki w aptekach i są one bezpieczne, a teraz jest idealny okres do szczepienia– powiedział Jarosław Pinkas Główny Inspektor Sanitarny.