Komunikat dotyczący wydawania przez Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem oraz zgód na prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych

I. Zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem

Zgodnie z art. 4 ust. ust. 1 pkt 10 i 11 oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na:

  • uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich w medycznej pracowni rentgenowskiej* oraz uruchamianiu takiej pracowni,
  • uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej lub radioterapii schorzeń nienowotworowych poza medyczną pracownią rentgenowską

wymaga zezwolenia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

* Zgodnie z art. 3 pkt 12a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe medyczną pracownią rentgenowską jest pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, przeznaczonych do stosowania aparatów rentgenowskich do celów rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej lub radioterapii schorzeń nienowotworowych.

II. Zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych

Zgodnie z art. 33q ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Od dnia 23 września 2019 r. o uzyskanie wskazanej powyżej zgody nie muszą ubiegać się podmioty wykonujące działalność związaną z narażeniem polegającą jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu lub wykonywaniu działalności związanej z narażeniem polegającej jedynie na wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu (art. 33q ust. 14 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe).