Na zebraniu Zespołu ds. Suplementów Diety które odbyło się w dniu 11 czerwca 2019 określono maksymalną ilość witaminy C, witaminy A, kwasu foliowego, niacyny, manganu oraz cynku w zalecanej dziennej porcji w suplementach diety.

W dniu 11.06.2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do Spraw Suplementów Diety Rady Sanitarno-Epidemiologicznej. Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r, poz. 59). Zespół działa jako organ opiniodawczo-doradczy Głównego Inspektora Sanitarnego. Do zadań Zespołu należy m.in.: wsparcie merytoryczne i naukowe Głównego Inspektora Sanitarnego przy wyjaśnianiu okoliczności dotyczących produktów objętych powiadomieniem, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, z późn. zm.), poprzez opracowywanie pisemnych opinii w formie uchwał podejmowanych większością głosów przez członków Zespołu.

Tematem posiedzenia było wypracowanie stanowisk dotyczących maksymalnych dawek witamin i składników mineralnych w suplementach diety. Po dyskusji w gronie ekspertów podjęto jednomyślnie 6 uchwał (nr 5-10/2019).

Określono maksymalne ilości następujących witamin i składników mineralnych w suplementach diety dedykowanych dla osób dorosłych:

1/ witamina C – 1000 mg/dzień, ponadto w oznakowaniu suplementów diety zawierających wysoką zawartość witaminy C rekomenduje się umieścić następujące ostrzeżenie: „nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową”;

2/ witamina A – 800 µg w formie równoważnika retinolu (retinol i estry retinylu)/dzień, oraz 7 mg w formie β-karotenu/dzień;

3/ kwas foliowy – 600 µg/dzień oraz 800 µg/dzień w przypadku gdy suplement oznaczono jako dedykowany dla kobiet w ciąży. Ponadto w oznakowaniu suplementów diety zawierających kwas foliowy w ilości 800 µg rekomenduje się umieścić ostrzeżenie: „u kobiet w ciąży stosować po konsultacji z lekarzem”;

4/ niacyna- 830 mg/dzień w formie amidu kwasu nikotynowego oraz 16 mg/dzień w formie kwasu nikotynowego;

5/ mangan – 1,8 mg/dzień;

6/ cynk- 15 mg/dzień.

Z aktualnymi uchwałami Zespołu ds. Suplementów Diety można zapoznać się na stornie:

https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zespol-do-spraw-suplementow-diety/