W dniach 23-24 września 2018 r. przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego wzięli udział w XXI Dolnośląskim Festiwalu Nauki dedykując dzieciom i młodzieży trzy tematy z obszarów dopalaczy, efektywnej komunikacji w edukacji zdrowotnej oraz wpływu szczepień ochronnych na zdrowie człowieka.

Podczas jednej z imprez wiodących „Wiem, co jem, wiem, co piję. Wiem, gdzie odpoczywam… Wiem, czym jeżdżę” dnia 24 września 2018 r. we Wrocławiu zaprezentowali wykłady:

  • Minister Izabela Kucharska – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, wykład pt. „Szczepienia ochronne w zdrowiu publicznym”,
  • Tomasz Białas – Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi, wykład pt. „Dopalacze – narkotyki XXI wieku”,
  • Aleksandra Lusawa- Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz , wykład pt. „Efektywna Komunikacja w edukacji zdrowotnej”.

Dolnośląski Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową organizowaną co roku we wrześniu (edycja stacjonarna) i październiku (sesje wyjazdowe w Legnicy, Zgorzelcu, Lubinie, Dzierżoniowie, Głogowie, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich oraz Bystrzycy Kłodzkiej) przez wyższe uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane. Jest adresowany do wszystkich interesujących się nauką, kulturą, sztuką, ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata.

W zamierzeniach Festiwal Nauki ma być wielką „pigułką edukacyjną” – w krótkim czasie można wysłuchać ciekawych wykładów, brać udział w dyskusjach z uczonymi, zwiedzać na co dzień niedostępne laboratoria i warsztaty badawcze przyrodników, lekarzy, inżynierów, humanistów i artystów.

Festiwal Nauki to także sposób na integrację środowiska naukowego wokół promowania nauki, kształtowanie postaw odpowiedzialności uczonych za wykorzystywanie odkryć naukowych, promocja regionalnych inicjatyw edukacyjnych, uzdolnionej młodzieży oraz pomoc w wyborze kierunku studiów wyższych. To sposób na zainteresowanie przemysłu i firm potencjalnymi możliwościami zastosowań badań i odkryć naukowych. Więcej na stronie wiodącej Festiwalu.