Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z innymi Ministerstwami opracowuje i opiniuje aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 

Poniżej przedstawiamy linki, pod którymi znajdą Państwo opublikowane wytyczne.

Ministerstwo Zdrowia
Wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich (25.06.2020)
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-mz-i-gis-dotyczace-zasad-bezpieczenstwa-epidemiologicznego-podczas-wyborow-prezydenckich
Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19 (Aktualizacja 05.05.2020) https://www.gov.pl/web/zdrowie/stanowisko-kk-w-dziedzinie-medycyny-rodzinnej-dotyczace-przeprowadzania-badan-bilansowych-u-dzieci-w-czasie-trwania-pandemii-covid-19
Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19 (17.04.2020) https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-sprawie-wykonywania-szczepien-ochronnych-w-czasie-pandemii-covid-19
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów (10.03.2020) https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie schematu postępowania dla POZ i NiŚOZ (10.03.2020) https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.  https://gis.gov.pl/aktualnosci/bezpieczny-powrot-do-szkol-wytyczne-men-mz-i-gis-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkol-i-placowek-od-1-wrzesnia-2020-r/

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN

(Aktualizacja 15.05.2020)

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wytyczne-gis-mz-i-men
Zajęcia opiekuńcze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (04.05.2020) https://www.gov.pl/web/edukacja/zajecia-opiekuncze-informacja-men
Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli (30.04.2020) https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli
Co ze szkołami do wakacji? (13.05.2020)  https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji
Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS (15.05.2020) https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis
Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku (29.05.2020) https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz
Do 25 dzieci w grupie przedszkolnej – aktualizacja wytycznych GIS (03.07.2020) https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-2-lipca

 

Ministerstwo Klimatu
Jak postępować z odpadami w czasie epidemii koronawirusa?

(09.04.2020)

https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-postepowac-z-odpadami-w-czasie-epidemii-koronawirusa2
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-muzeow-galerii-sztuki-oraz-innych-instytucji-kultury-dzialajacych-w-obszarze-polityki-pamieci-i-ochrony-dziedzictwa2
Kina plenerowe i samochodowe https://www.gov.pl/web/kultura/kina-plenerowe-i-samochodowe
Muzea i galerie sztuki https://www.gov.pl/web/kultura/muzea-i-galerie-sztuki
Instytucje artystyczne https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-artystyczne
Domy, centra i ośrodki kultury https://www.gov.pl/web/kultura/domy-centra-i-osrodki-kultury
Księgarnie https://www.gov.pl/web/kultura/ksiegarnie
Biblioteki https://www.gov.pl/web/kultura/biblioteki
Wytyczne dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników nauki powracających z zagranicy (12.03.2020) https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dla-studentow-doktorantow-i-pracownikow-nauki-powracajacych-z-zagranicy
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem (05.04.2020) https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-uczelni-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem
Wytyczne MNiSW, w konsultacji z GIS, dotyczące zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19 (12.03.2020) https://www.gov.pl/web/nauka/wytyczne-mnisw-w-konsultacji-z-gis-dotyczace-zapewnienia-bezpiecznych-warunkow-zakwaterowania-w-domach-studenckich-w-trakcie-epidemii-covid-19
Stopniowe znoszenie ograniczeń w działalności uczelni i instytutów PAN (14.05.2020) https://www.gov.pl/web/nauka/stopniowe-znoszenie-ograniczen-w-dzialalnosci-uczelni-i-instytutow-pan
Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach (14.05.2020) https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach
Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni (18.05.2020) https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Bezpieczeństwo przede wszystkim. Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (30.04.2020) https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3
Po 24 maja możliwe otwarcie placówek dziennego pobytu. Słowo klucz – bezpieczeństwo (20.05.2020) https://www.gov.pl/web/rodzina/po-24-maja-mozliwe-otwarcie-placowek-dziennego-pobytu-slowo-klucz–bezpieczenstwo
Złagodzone wytyczne GIS dla żłobków (05.06.2020) https://www.gov.pl/web/rodzina/zlagodzone-wytyczne-gis-dla-zlobkow
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów (16.04.2020) https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/
Targowiska i bazary – zalecenia GIS (25.03.2020) https://www.gov.pl/web/rolnictwo/targowiska-i-bazary–zalecenia-gis
Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 (08.05.2020) https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-warszawa-08-05-2020-r/
Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych – aktualizacja (27.05.2020) https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych–aktualizacja
Ministerstwo Rozwoju
Zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi (Aktualizacja 22.05.2020) https://gis.gov.pl/aktualnosci/zalecenia-dla-zarzadzajacych-budynkami-mieszkalnymi/
Zalecenia dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (11.03.2020) https://www.gov.pl/web/rozwoj/zalecenia-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa
Nowa normalność – wytyczne dla branż (29.04.2020) https://www.gov.pl/web/rozwoj/nowa-normalnosc–wytyczne-dla-branz
Rekomendacje dla rzeczoznawców majątkowych na czas pandemii koronawirusa (17.04.2020) https://www.gov.pl/web/rozwoj/rekomendacje-dla-rzeczoznawcow-majatkowych
Hotele i inne miejsca noclegowe (Aktualizacja 05.06.2020) https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe
Biblioteki (Aktualizacja 03.06.2020)  https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki
Rehabilitacja (Aktualizacja 03.06.2020) https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja
Centra handlowe (Aktualizacja 05.06.2020) https://www.gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe
Sklepy meblowe i budowlane (Aktualizacja 03.06.2020) https://www.gov.pl/web/rozwoj/sklepy-meblowe-i-budowlane
Zalecenia dla branży transportowej i logistycznej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-branzy-transportowej-i-logistycznej-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa2
Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-zakladow-pracy-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa
Zalecenia dla obiektów handlowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-obiektow-handlowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa
Salony kosmetyczne https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-kosmetyczne
Gastronomia (Aktualizacja 03.06.2020) https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia
Salony fryzjerskie (Aktualizacja 03.06.2020) https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-fryzjerskie
4. etap odmrażania polskiej gospodarki – przygotowujemy wytyczne dot. eventów, ślubów i parków rozrywki (22.05.2020) https://www.gov.pl/web/rozwoj/4-etap-odmrazania-polskiej-gospodarki–przygotowujemy-wytyczne-dot-eventow-slubow-i-parkow-rozrywki
Campingi https://www.gov.pl/web/rozwoj/campingi
Zakłady przemysłowe (Aktualizacja 05.06.2020)  https://www.gov.pl/web/rozwoj/zaklady-przemyslowe
Wesela, przyjęcia (29.05.2020) https://www.gov.pl/web/rozwoj/wesela-przyjecia
Siłownie i kluby fitness (Aktualizacja 05.06.2020) https://www.gov.pl/web/rozwoj/silownie-i-kluby-fitness
Sale zabaw https://www.gov.pl/web/rozwoj/sale-zabaw
Solaria https://www.gov.pl/web/rozwoj/solaria
Baseny i sauny (Aktualizacja 05.06.2020) https://www.gov.pl/web/rozwoj/baseny-i-sauny
Parki rozrywki (01.06.2020) https://www.gov.pl/web/rozwoj/parki-rozrywki
Salony piercingu https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-piercingu
Salony tatuażu
https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-tatuazu
Salony masażu
https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-masazu
Spotkania biznesowe, szkolenia, konferencje i kongresy https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy
Targi https://www.gov.pl/web/rozwoj/targi
Obiekty wielofunkcyjne https://www.gov.pl/web/rozwoj/obiekty-wielofunkcyjne
Urzędy i instytucje państwowe https://www.gov.pl/web/rozwoj/urzedy-i-instytucje-panstwowe
Stacje paliw https://www.gov.pl/web/rozwoj/stacje-paliw
Kierowcy taksówek https://www.gov.pl/web/rozwoj/kierowcy-taksowek
Biura (12.06.2020) https://www.gov.pl/web/rozwoj/biura
Branża spożywcza i logistyka https://www.gov.pl/web/rozwoj/branza-spozywcza-i-logistyka
Zakłady pogrzebowe https://www.gov.pl/web/rozwoj/zaklady-pogrzebowe
Usługi kurierskie
https://www.gov.pl/web/rozwoj/uslugi-kurierskie
Postępowanie w zakładach przemysłowych na wypadek potwierdzenia lub podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników zakładu produkcyjnego branży spożywczej, a także pracowników obiektów logistycznych. https://www.gov.pl/web/rozwoj/branza-spozywcza-i-logistyka

 

 

 

Ministerstwo Sportu
ETAP III (od 18 maja) – pytania i odpowiedzi (15.05.2020) https://www.gov.pl/web/sport/iii-etap—pytania-i-odpowiedzi
Rusza III etap odmrażania polskiego sportu (13.05.2020) https://www.gov.pl/web/sport/rusza-iii-etap-odmrazania-polskiego-sportu
Nowa sportowa rzeczywistość – etap od 4 maja 2020 r. – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (04.05.2020) https://www.gov.pl/web/sport/odmrazanie-sportu–etap-od-4-maja-2020-r–odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania
II etap – Nowa sportowa rzeczywistość (25.04.2020) https://www.gov.pl/web/sport/nowa-sportowa-rzeczywistosc
Centralne Ośrodki Sportu: Sportowcy trenują w COS w Spale i w Wałczu (15.05.2020) https://www.gov.pl/web/sport/sportowcy-trenuja-w-cos-w-spale-i-w-walczu
Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku (29.05.2020) https://www.gov.pl/web/sport/bezpieczny-wypoczynek—wytyczne-men-gis-i-mz-dla-organizatorow-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy-w-2020-roku
Pływalnie i sauny – wytyczne (02.06.2020) https://www.gov.pl/web/sport/plywalnie-i-sauny—wytyczne
Siłownie i kluby fitness – wytyczne (02.06.2020) https://www.gov.pl/web/sport/silownie-i-kluby-fitness—wytyczne
Ministerstwo Sprawiedliwości
Informacja na temat przeciwdziałania zagrożeniu epidemii koronawirusa w placówkach podległych resortowi sprawiedliwości (11.03.2020) https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/informacja-na-temat-przeciwdzialania-zagrozeniu-epidemii-koronawirusa-w-placowkach-podleglych-resortowi-sprawiedliwosci
Sądy i więzienia – sprawne działania wobec zagrożenia koronawirusem (13.03.2020) https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/sady-i-wiezienia–sprawne-dzialania-wobec-zagrozenia-koronawirusem
Zaostrzenie zasad bezpieczeństwa w zakładach karnych (06.04.2020) https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/zaostrzenie-zasad-bezpieczenstwa-w-zakladach-karnych
Ograniczenie odwiedzin we wszystkich zakładach karnych (19.03.2020) https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ograniczenie-odwiedzin-we-wszystkich-zakladach-karnych
Bezpieczne przywracanie normalnej pracy sądów – Tarcza antykryzysowa 3.0 zaczyna obowiązywać (18.05.2020) https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/bezpieczne-przywracanie-normalnej-pracy-sadow–tarcza-antykryzysowa-30-zaczyna-obowiazywac
Komunikat w sprawie wytycznych GIS dotyczących egzaminów adwokackiego i radcowskiego w terminie dodatkowym (26.05.2020) https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-w-sprawie-wytycznych-gis-dotyczacych-egzaminow-adwokackiego-i-radcowskiego-w-terminie-dodatkowym
Komunikat w sprawie wytycznych GIS dotyczących egzaminów adwokackiego i radcowskiego w terminie dodatkowym (26.05.2020) https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-w-sprawie-wytycznych-gis-dotyczacych-egzaminow-adwokackiego-i-radcowskiego-w-terminie-dodatkowym
Egzamin adwokacki i radcowski (29.06.2020) https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-adwokacki-i-radcowski2
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wytyczne dot. sklepów (29.04.2020) https://www.gov.pl/web/mswia/od-4-maja-otwarte-min-centra-handlowe-i-hotele
Zasady dotyczące kwarantanny (04.05.2020) https://www.gov.pl/web/mswia/nowe-zasady-kwarantanny-po-przekroczeniu-granicy
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Informacje dla podróżujących (16.05.2020) https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych