Główny Inspektor Sanitarny odwiedził Laboratorium ds. Krajowej Kontroli Substancji Szkodliwych w Wyrobach Tytoniowych w Łodzi, w którym przeprowadza się badania papierosów na zawartość: nikotyny, substancji smolistych, tlenku węgla, wody

Polska wolna od tytoniu 2030

Jednym z najważniejszych celów GIS jest dążenie do  bycia krajem wolnym od tytoniu. Priorytetowym zadaniem jest, aby częstość palenia papierosów, e-papierosów i innych wyrobów tytoniowych  wynosiła < 5% dorosłej populacji. Państwowa Inspekcja Sanitarna postawiła główne cele:

  • Pierwsze pokolenie w pełni wolne od dymu tytoniowego;
  • Ciąża wolna od dymu tytoniowego;
  • „Personalizowane działania antytytoniowe” dostosowane do potrzeb różnych grup społecznych;
  • Znaczące ograniczenie środowiskowego narażenia na dym tytoniowy (Uwrażliwienie społeczeństwa na problem biernego palenia – całkowita eliminacja palenia w pojazdach, w których znajdują się nieletni; radykalne zmniejszenie społecznej tolerancji wobec palenia papierosów i e-papierosów w miejscach publicznych).