W dniach 5-6 marca 2020 r. odbędzie się w Katowicach V Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC). Partnerem instytucjonalnym tego wydarzenia jest Główny Inspektorat Sanitarny, a patronat honorowy objął Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.

Na Kongresie spotkają się wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawiciele: świata nauki, gospodarki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, pacjentów, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów.

Na program wydarzenia złoży się kilkadziesiąt sesji w sześciu ścieżkach tematycznych:

  • Polityka zdrowotna
  • Finanse i zarządzanie
  • Terapie
  • Nowe technologie
  • e-Zdrowie
  • Edukacja

Więcej informacji na stronie Organizatora:
http://www.hccongress.pl/2020/pl/