O szczepieniach jako najskuteczniejszej formie profilaktyki personelu medycznego – a wciąż niedocenianej –  mówił dziś (26.04. br.) podczas  XXII Zjazdu Polskiego  Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, prof. Szkoły Zdrowia Publicznego – CMKP, Główny Inspektor Sanitarny, Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego.

Polska od wielu lat realizuje program powszechnych szczepień ochronnych  i w świetle danych statystycznych zapewnia stan zaszczepienia na poziomie 95%-99,9%, co stanowi jeden z najlepszych wyników osiąganych w Europie.

Jest to sukces Polski w zapobieganiu chorobom zakaźnym, który został osiągnięty dzięki systemowi szczepień ochronnych zorganizowanemu na bazie podstawowej opieki zdrowotnej.

XXII Zjazd PSPE  to wydarzenie, które  od lat gromadzi setki uczestników, którzy chcą poszerzać i uaktualniać swoją wiedzę na temat tak złożonej problematyki, jaką jest skuteczna kontrola zakażeń w placówkach medycznych.

Czy wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń  sprawiły, że szpitale są bezpieczne dla pacjentów i pracującego w nich personelu opowiadał Grzegorz Hudzik Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Aktualną sytuację epidemiologiczną i wynikającą z niej potrzebę realizacji zadań przez pracowników ochrony zdrowia przedstawił Paweł Abramczyk Dyrektor Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic.