04 września 2018 r. Główny Inspektor Sanitarny dr hab. n. med. Jarosław Pinkas spotkał się z Małopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Foremnym oraz pracownikami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. W spotkaniu brał udział również Pan Marek Posobkiewicz.

Podczas tego spotkania Minister J. Pinkas zapewnił i uspokoił pracowników, że nie planuje się przeniesienia „żywnościowo-żywieniowej” części zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) do nowotworzonej Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. – Te dwie instytucje muszą ze sobą współpracować na poziomie funkcjonalnym, wymieniać się informacjami, ale nigdy nie mogą ze sobą konkurować! Pomiędzy różnymi inspekcjami musi być symetria w zakresie właściwości i zadań. Nie może funkcjonować obok siebie jedna słabsza, a druga silniejsza/lepsza inspekcja.

GIS podkreślił, iż będzie kontynuował politykę swojego poprzednika Pana Ministra Marka Posobkiewicza, z naciskiem na jeszcze większe edukowanie społeczeństwa w zakresie potrzeby szczepień, co miałoby stanowić zdecydowaną odpowiedź na destrukcyjne poczynania tzw. ruchów antyszczepionkowych. W tym działaniu muszą zostać wykorzystane media społecznościowe przy aktywnym zaangażowaniu wszystkich pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej – niezastąpionych ekspertów w swoich dziedzinach.

Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu zależy także, aby dalej budować pozytywną opinię o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS), mając na celu odchodzenie od represyjnego charakteru organów inspekcji  i budowanie partnerstwa w każdym obszarze działania. Ponadto permanentne tworzenie zespołu profesjonalnej kadry PIS i zapewnianie jej faktycznych możliwości rozwoju edukacyjnego jest kolejnym celem nowego szefa Państwowej Inspekcji Sanitarnej: – Jestem przekonany, iż moje doświadczenie pracownika naukowo-dydaktycznego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz pełnienie funkcji konsultanta krajowego w zakresie zdrowia publicznego pozwoli mi na efektywną synergię podejmowanych działań na rzecz zapewnienia rozwoju pracownikom naszej Inspekcji.