Od 31 grudnia 2019 roku do 14 lutego 2020 roku odnotowano 64 544 laboratoryjnie potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i 1383 zgony. 1 zgon odnotowano na Filipinach, 1 w Hongkongu (Specjalny Region Administracyjny ChRL), 1 w Japonii, pozostałe odnotowano w Chinach

ŚWIAT

  • Hasło „coronavirus” w sieciach społecznościowych i mediach cyfrowych pojawia się codziennie milion razy wg analizy przeprowadzonej przez Ipsos przy pomocy Social Intelligence Analytics. Obawy opinii publicznej określono jako bardzo duże.
  • Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) poinformowała, że linie lotnicze poniosą potencjalną utratę przychodów w wysokości od 4000 do 5000 milionów dolarów w pierwszym kwartale 2020 r. po tym, jak firmy z całego świata odwołały loty do Chin.
  • Roojin Habibi wraz z 15 naukowcami zajmującymi się global health law w artykule pt.:”Do not violate the International Health Regulations during the COVID-19 outbreak” zwracają uwagę na fakt naruszania Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) przez wiele państw nakładających ograniczenia dotyczące podróży do/z Chin.

Szczególną uwagę zwrócono na art. 43. Państwa nie mogą wdrażać dodatkowych środków ochrony zdrowia wyłącznie w ramach ostrożności, ale muszą opierać swoje decyzje na zasadach naukowych, dowodach naukowych i wskazówkach WHO (art. 43 ust.2). Zgodnie z art. 43 ust. 1: „(…) Środki te nie mogą być bardziej ograniczające w stosunku do ruchu międzynarodowego ani bardziej uciążliwe dla osób niż racjonalnie możliwe alternatywy, które pozwoliłyby osiągnąć odpowiedni poziom ochrony zdrowia.”

Za wymagający największego podkreślenia uznano art. 3 ust. 1: „Wprowadzanie w życie niniejszych przepisów musi być realizowane z pełnym poszanowaniem godności oraz podstawowych praw i wolności człowieka.” W żadnym wypadku decyzje dotyczące zdrowia publicznego nie powinny opierać się na rasizmie i ksenofobii, które obecnie spotykają Chińczyków i osoby pochodzące z Azji.

Większość państw (2/3) nie zgłosiło Światowej Organizacji Zdrowia zastosowania dodatkowych środków zdrowotnych. Rażące lekceważenie prawnego wymogu niezwłocznego zgłaszania wszelkich dodatkowych środków zdrowotnych negatywnie wpływa na zdolność WHO do koordynowania światowej reakcji na sytuacje kryzysowe w zakresie zdrowia publicznego i uniemożliwia państwom wzajemne rozliczanie się ze zobowiązań wynikających z IHR.

(oryginalna treść artykułu: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30373-1/fulltext)

  • 13 lutego Jennifer Nuzzo (John Hopkins Center for Health Security) podczas spotkania „Battling Coronavirus – is the world ready?” zorganizowanego przez Center for Global Development powiedziała, że wprowadzanie osób z podejrzeniem COVID-19 do szpitala jako miejsca kwarantanny to zły pomysł. Sugerowała umieszczenie podejrzanych przypadków w odrębnym, specjalnie przeznaczonym tylko dla nich miejscu, aby wyeliminować wszelki kontakt z innymi pacjentami.

KANADA

13 lutego na łamach The Lancet opublikowano artykuł pt.:”First imported case of 2019 novel coronavirus in Canada, presenting as mild pneumonia”. Jest to opis przypadku dotyczący 56-letniego mężczyzny, który zgłosił się do oddziału ratunkowego w Toronto z gorączką i nieproduktywnym kaszlem. Dzień wcześniej wrócił z 3-miesięcznego pobytu w Wuhan. W trakcie badania temperatura ciała pacjenta wynosiła 38,6°C, saturacja 97%, częstość oddechów: 22 oddechy/min., bez zaburzeń ze stronu układu oddechowego. W badaniach laboratoryjnych uwidoczniła się łagodna małopłytkowość. Poziom hemoglobiny, leukocytów, AlAT, mleczanu, kreatyniny w normie. W badaniu RTG klatki piersiowej niejednolite, obustronne, okołonaczyniowo-oskrzelowe zmętnienia we wszystkich strefach płuc.

Biorąc pod uwagę obraz kliniczny wirusowego zapalenia płuc i ryzyko epidemiologiczne, pacjenta przyjęto jako prawdopodobny przypadek zarażenia SARS-CoV-2. Organy zdrowia publicznego zostały powiadomione w celu zlokalizowania osób z kontaktu. Pobrane od pacjenta wymazy ze środkowej małżowiny nosowej były ujemne dla wirusa grypy A i wirusa grypy B, wirusa paragrypy, wirusa RSV, HMPV i adenowirusa. Koronawirusa wykryto zarówno w wymazach z małżowiny środkowej, jak i gardła metodą PCR i potwierdzono sekwencjonowaniem SARS-CoV-2. Na drugi dzień po przyjęciu do szpitala u pacjenta rozwinęło się łagodne krwioplucie i znaczny nieżyt nosa, ale poza tym jego stan ogólny był dobry. Przerywana gorączka trwała u pacjenta 5 dni, po czym całkowicie ustąpiła, a liczba płytek krwi wróciła do normy. Mężczyzna został zwolniony do domu, pozostaje w kontakcie z pracownikami organów zdrowia publicznego.

Identyfikacja pacjentów podobnych do wyżej opisanego, których można poddać kwarantannie w domu, może być ważną częścią strategii powstrzymywania epidemii COVID-19.

(oryginalna treść artykułu: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30370-6/fulltext)

FRANCJA

Grupa relokowanych obywateli Francji zakończyła dwutygodniową kwarantannę. U żadnej ze 181 osób nie potwierdzono zarażenia SARS-CoV-2.

HISZPANIA

Amerykańska firma Fortinet odwołała z powodu epidemii COVID-19 kongres, który miał odbyć się w Barcelonie w dniach 17-20 lutego i zgromadzić ok. 3000 delegatów.

ROSJA

W Rosji 548 obywateli Chin poddano kwarantannie z  powodu podejrzenia zarażenia SARS-CoV-2, większość z nich została przyjęta do ośrodków medycznych w dalekowschodnich regionach kraju.

CHINY

  • Wiceminister chińskiej komisji zdrowia, Zeng Yixin, powiedział 14 lutego, że do tej pory 1716 pracowników służby zdrowia zostało zarażonych SARS-CoV-2, a 6 z nich zmarło. Liczba zarażonych pracowników medycznych rośnie.
  • Około 150 hoteli sieci Hilton Worldwide Holdings w Chinach przestało przyjmować rezerwacje.
  • Aby zwalczyć rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2, władze chińskie dysponują m.in. „głośnikami meteorologicznymi”. Jest to system wczesnego ostrzegania, który umożliwia rozpowszechnianie informacji o epidemii na odległych obszarach wiejskich. Wykorzystanie przez władze głośników, dostarczonych przez Chińską Administrację Meteorologiczną (CMA), jest  kluczem do przeciwdziałania epidemii. Zwykle wykorzystuje się je w celu informowania o niekorzystnych zjawiskach pogodowych, np. o tajfunach.

JAPONIA

  • Organizatorzy maratonu w Tokio, który odbędzie się 1 marca, zalecili wszystkim zapisanym na to wydarzenie biegaczom z Chin, by zrezygnowali z uczestnictwa.
  • 14 lutego japońskie władze zezwoliły na opuszczenie statku „Diamond Princess” starszym pasażerom, którzy do tej pory byli poddawani kwarantannie. Reszta pasażerów zostanie na statku przynajmniej do 19 lutego.