„Nie da się zdrowo żyć bez Państwowej Inspekcji Sanitarnej” – tak żartobliwie podsumował posiedzenie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia (27 czerwca br.) jej przewodniczący prof. Kazimierz Roszkowski – Śliż

Plenarne posiedzenie Rady Naukowej było poświęcone 100-leciu służb sanitarnych w Polsce i aktualnym problemom zdrowia publicznego. Prof. Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny podkreślił ogromną skalę sukcesów jakie dokonały się w Polsce na przestrzeni minionego wieku w ochronie zdrowia ludzkiego przed czynnikami szkodliwymi. Jakość wody, bezpieczeństwo żywności, stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej to obszary, w który dzięki działaniom służb sanitarnych nastąpił spektakularny postęp. Są jednak obszary, jak zauważył Główny Inspektor Sanitarny, w których takich sukcesów nie odnotowano, np. problem wszawicy, a przede wszystkim skłonność Polaków do korzystania  z usług  uzdrowicieli i znachorów, czyli „partaczów” – jak ich określano 100 lat temu.

W kolejnych wystąpieniach przedstawiciele GIS przedstawili szeroki wachlarz zadań, które stoją przed Państwową Inspekcją Sanitarną. Dotyczą one wielu aspektów życia każdego człowieka, m.in. higieny środowiska, higieny komunalnej, bezpieczeństwa żywności i żywienia, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych.

Wystąpienia:

 1. „Historia służb sanitarnych w Polsce”dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, Profesor CMKP, Główny Inspektor Sanitarny
 2. „Państwowa Inspekcja Sanitarna – rola w nadzorze nad higieną środowiska oraz bezpieczeństwem żywności i żywienia – wprowadzenie” –  Grzegorz Hudzik,  Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
 3. Historia szczepień w Polsce. Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w realizacji Programu Szczepień Ochronnych” Izabela Kucharska, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
 4. „Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”Paweł Abramczyk, Dyrektor Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic
 5. „Nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia – rola Ministra Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej”Monika Jarzębska, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa
  Żywności i Żywieni
  a
 6. Bezpieczeństwo i ryzyka stosowania suplementów diety”Przemysław Rzodkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia
 7. „Działalność Polskiego Punktu Koordynacyjnego EFSA w Głównym Inspektoracie Sanitarnym”Katarzyna Floryanowicz-Czekalska, Kierownik Punktu Koordynacyjnego EFSA
 8. „Nowe narkotyki jako zagrożenie zdrowia publicznego – zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej”Tomasz Białas, Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi
 9. „Nadzór organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia i w kąpieliskach. Nadzór nad warunkami sanitarno- higienicznymi środowiska pracy i chemikaliami” Anna Kamińska, Dyrektor Departamentu Higieny Środowiska
 10. „Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w obszarze edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia – wyzwania związane z rozwojem nowych kanałów komunikacji” Aleksandra Lusawa, Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia