Główny Inspektor Sanitarny uczestniczył w gali „Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”

Główny Inspektor Sanitarny, Jarosław Pinkas wygłosił Laudację dla zwycięzcy Konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia w Kategorii Lider Roku 2018 w ochronie Zdrowia – Zdrowie Publiczne, Pana Doktora Dawida Ciemięgi.

Co wiemy o Panu Doktorze?

Pierwszym źródłem, do którego w naszych czasach sięgamy, gdy chcemy znaleźć jakąkolwiek informację jest internet. To tam czytamy, że Pan Doktor jest:

  • absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
  • pracuje w Centrum Medycznym Paprocany w Tychach;
  • a także, że prowadzi aktywność w organizacjach działających na rzecz ochrony zwierząt: jest założycielem i fundatorem fundacji Ptaszek i Wieloryb i Członkiem Towarzystwa Przyrodniczego ’’Bocian”.

Jednak sporo informacji w sieci internetowej na temat Pana Doktora Dawida Ciemięgi odnosi się do jego walki o dobre imię w starciu z przeciwnikami szczepień.

Mówiąc o sukcesach Pana Dr. Dawida Ciemięgi wydaje się, że należy je rozpatrywać na co najmniej na dwóch płaszczyznach:

Pierwsza to oczywiście fakt podjęcia odważnej, konsekwentnej obrony swojego dobrego imienia, która może być przykładem i wzorem do naśladowania dla przedstawicieli zawodów medycznych wiernych evidence-based medicine. Przypomnijmy po krotce historię tej batalii: Pan Doktor Dawid Ciemięga pracując jako lekarz pediatra, chcąc uspokoić rodziców, odniósł się na Facebooku do zdarzeń, jakie miały miejsce pod koniec 2017 roku i dotyczyły wadliwie przechowywanych szczepionek. Zrobił to na prośbę rodziców.

Wpisy Pana Dr. Ciemięgi na Facebooku stały się iskrą zapalną dla całej fali hejtu przeciwników szczepień, jaka zaczęła być kierowana pod jego adresem w mediach społecznościowych. Na tę falę oszczerstw nie pozostał obojętny. Sprawa pomówień została skierowana na drogę sądową, co miało na celu wytropić każdego, kto próbował pozbawić go dobrego imienia za pomocą Internetu.

Druga płaszczyzna sukcesu Pana Doktora to aktywność edukacyjna prowadzona właśnie w mediach społecznościowych.

W tej laudacji, co chwila pojawiają się słowa: „Internet” i „media społecznościowe”. Żyjemy w czasach, kiedy to waśnie sieć internetowa jest i coraz bardziej umacnia swoją pozycję, najbardziej wpływowego medium, które kształtuje stan wiedzy oraz zachowania ludzi. Pan Doktor Dawid Ciemięga właśnie w sieci został brutalnie zaatakowany przez przeciwników szczepień, ale również posługując się tym samym medium pokazał, jak w sposób odważny i konsekwentny bronić swoich racji. Reakcja Pana Doktora uczy i przypomina nam, że nikt – żaden internauta, nie może sobie pozwalać na bezpardonowe, nieodpowiedzialne szkalowanie innych ludzi, tylko dlatego, że siedzi we własnym domu, a jego twarz nie jest widoczna zza monitora komputera.

Działalność Pana Dr. Ciemięgi jest wsparciem dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej w prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej ukierunkowanej na dostarczanie rzetelnej wiedzy o dobrodziejstwie szczepień dla zdrowia publicznego.

Podczas gali Profesor Marian Zembala został laureatem Nagrody Specjalnej „Menedżera Zdrowia” za dokonania życia. Nagrodę wręczyli prof. Maciej Banach i prof. Łukasz Szumowski.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy !