Podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym, Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy z siedzibą w Dziekanowie Leśnym, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i Narodowym Funduszem Zdrowia.

W dniu 3 grudnia 2019 r. w Dziekanowie Leśnym zostało podpisane Porozumienie o Współpracy pomiędzy Panem Jarosławem Pinkasem – Głównym Inspektorem Sanitarnym, Panem Robertem Lasotą Dyrektorem Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy z siedzibą  w Dziekanowie Leśnym, Panem Ryszardem Gellert Dyrektorem Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Panem Adam Niedzielski w sprawie funkcjonowania Referencyjnego Ośrodka Konsultacyjnego w zakresie szczepień ochronnych, który będzie funkcjonował w oparciu o strukturę SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Celem porozumienia jest otwarcie Referencyjnego Ośrodka Konsultacyjnego w zakresie realizacji szczepień ochronnych, poradnictwa, konsultacji w zakresie wykonywania obowiązku szczepień ochronnych. Prowadzenie działań informacyjnych oraz działań związanych ze szkoleniem kadry medycznej. Głównym zadanemu ośrodka jest poprawa i wzmacnianie zdrowia dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie możliwie pełnego stanu uodpornienia, dlatego ośrodek zapewni możliwość wykonania szczepień ochronnych dla osób, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia, które nie posiadają możliwości jego wykonania np. osób nie objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, obcokrajowców. Zapewni możliwość dokonania szczepień dla osób planujących wyjazd w kraje tropikalne oraz zawodowo narażonych na zakażenie.

Do działań Ośrodka ma należeć również prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, utworzenie platformy wymiany informacji o szczepieniach ochronnych dla kadry medycznej oraz uruchomienie infolinii.