Antybiotyki jeszcze do niedawna były najskuteczniejszą bronią w walce z zakażeniami bakteryjnymi, jednak ich nieodpowiedzialne używanie spowodowało bardzo poważny dziś problem oporności drobnoustrojów na tę grupę leków.

Obecna sytuacja wpływa dramatycznie na stan zdrowia ludzi zakażonych opornymi bakteriami. Możliwości leczenia osób zakażonych wyczerpują się, wzrasta śmiertelność z powodu niebezpiecznych patogenów, opornych na skuteczne, do niedawna, antybiotyki.  Eksperci twierdzą, że antybiotykooporność stała się jednym z podstawowych niebezpieczeństw dla zdrowia publicznego na całym świecie i apelują: „Zachowanie skuteczności antybiotyków powinno być obowiązkiem nas wszystkich. Lekceważenie problemu antybiotykooporności może doprowadzić do sytuacji sprzed ery antybiotykowej, kiedy proste zakażenie np. rany mogło oznaczać wyrok śmierci. Należy podejmować wszelkie możliwe działania aby antybiotyki nie traciły skuteczności i mogły pomóc wtedy, kiedy będą naprawdę potrzebne. Przyjmowanie antybiotyku musi być odpowiedzialne – tylko tak można przedłużyć ich skuteczność w przyszłości.” (Zespół Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków)

Dlatego:

SZANUJMY ANTYBIOTYKI!

ZAWSZE STOSUJMY SIĘ ŚCIŚLE DO ZALECEŃ LEKARZA, KTÓRY JE NAM ORDYNUJE!

PAMIĘTAJMY – ANTYBIOTYKI NIE DZIAŁAJĄ NA WIRUSY!

NIE LECZMY SIĘ SAMI!

Więcej informacji na stronie NPOAhttp://antybiotyki.edu.pl/

  Koniecznie obejrzyj:

https://www.dontleaveithalfway.eu/polish