Główny Inspektor Sanitarny wydaje następujący komunikat:

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawują nadzór nad jakością wody w kąpieliskach w trakcie trwania sezonu (tj. 1 czerwca – 30 września). Dla większości kąpielisk sezon kąpielowy został zakończony. Jednakże na plażach zlokalizowanych w obszarze Zatoki Gdańskiej (22 kąpieliska zamknięte, 1 otwarte do 15.09.2019 r. – Sopot-Łazienki Południowe), w związku ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi i dużą liczbą osób przebywających na plażach, biorąc pod uwagę awaryjny zrzut ścieków do rzeki Wisły, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  w Gdańsku zalecił pobranie w dniu 06.09.2019 r. próbek do badania wody w wybranych, zamkniętych kąpieliskach na Zatoce w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób tam przebywających. Wyniki badań wykazały przekroczenie norm jakości wody (E.coli) tylko dla jednego kąpieliska Gdańsk Stogi. Ponowne badania przeprowadzone w dniu 10.09.2019 r. nie wykazały przekroczeń norm jakości wody w wybranej grupie kąpielisk.

Należy zaznaczyć, iż sytuacja jest dynamiczna w związku z tym Główny Inspektor Sanitarny polecił Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu codzienne pobieranie próbek wody z wybranych kąpielisk na Zatoce Gdańskiej tak, aby w okresie jeszcze sprzyjającej pogody i intensywnego korzystania z plaż – do momentu usunięcia awarii, zapewnić bezpieczeństwo osobom tam przebywającym.