Główny Inspektor Sanitarny dr hab. n. med. Jarosław Pinkas bierze udział w IV Międzynarodowym Kongresie Zdrowia Publicznego, który odbywa się we Wrocławiu w dniach 22 – 23 listopada 2018 r. Tematem tegorocznego Kongresu jest „Zdrowie publiczne w środowisku”.

W dniach 22-23 listopada 2018 roku w Auli Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu odbywa się IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Organizatorem i głównym Patronem Naukowym IV Międzynarodowego Kongresu PTZP jest Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego. To już czwarte spotkanie kongresowe, które jest znakomitą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń oraz promowania i upowszechniania zdobyczy naukowych w zakresie zdrowia publicznego pomiędzy prelegentami i uczestnikami zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Hasło IV Kongresu: „Zdrowie publiczne a środowisko” jest dobrym bodźcem do przeglądu wszystkich czynników mających wpływ na zdrowie człowieka w środowisku domowym, pracy jak i tym najszerzej pojętym. Udział specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, prawa, ekonomii i administracji gwarantuje szerokie spojrzenie na problem i możliwość wypracowania propozycji przełamania trendu rosnącej umieralności z powodu nieinfekcyjnych chorób przewlekłych.

Główny Inspektor Sanitarny w dniu 23 listopada wziął udział w dwóch sesjach: „Nieinfekcyjne choroby przewlekłe – zagrożenie zdrowotne i ekonomiczne” oraz w „Środowisko pracy – rola pracodawcy i medycyny pracy”.

Uczestnikami Kongresu są także członkowie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego (PTZP), przedstawiciele administracji wszystkich szczebli, przedstawiciele instytucji związanych ze zdrowiem publicznym, pracownicy naukowi Uniwersytetów Medycznych, przedstawiciele siostrzanych towarzystw zdrowia publicznego z kilku krajów UE, władze międzynarodowych organizacji, m.in. EUPHA, ASPHER oraz osoby odpowiedzialne za politykę zdrowotną i szeroko pojęte zdrowie publiczne.

– W ostatnich latach zanieczyszczenie powietrza stało się problemem powszechnie rozpoznawalnym, definiowanym jako przyczyna istotnej chorobowości i umieralności. Udział w Kongresie specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, prawa, ekonomii i administracji gwarantuje szerokie spojrzenie na problem wpływu środowiska na zdrowie i możliwość wypracowania propozycji przełamania trendu rosnącej umieralności z powodu nieinfekcyjnych chorób przewlekłych. – zabrał głos prezes PTZP, prof. Andrzej M. Fal.

Foto: Sandra Szczygieł, Studenckie Koło Naukowe Młodych Menedżerów.