Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach już po raz czwarty stało się miejscem wielosektorowej debaty przedstawicieli różnych środowisk związanych z ochroną zdrowia. W dniach 7-8 marca 2019 roku odbywa się IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC).

W zgodnej ocenie uczestników oraz obserwatorów minionych trzech edycji Kongresu, wydarzenie to stało się bezprecedensowym w skali Europy forum wielowątkowej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej.
Jedna z sesji dotyczyła: Szczepienia ochronne – dobro indywidualne czy publiczne?
• Dane epidemiologiczne świadczące o efektywności szczepień – przegląd wskaźników
• Odporność populacyjna na wybrane choroby – jak ją oceniać?
• Doświadczenia innych rynków w ocenie realizacji szczepień
• Program Szczepień Ochronnych w Polsce – jakie modyfikacje?
• Ruchy antyszczepionkowe – mobilizują do bardziej skutecznej edukacji w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych?

Prelegentami byli:

Izabela Kucharska
Państwowa Inspekcja Sanitarna – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
„Szczepionka przeciwko grypie jest łatwo dostępna. Niestety nie wszyscy się szczepią – w tej chwili mamy już 89 zgonów z powodu powikłań po grypie. Szczepienie to inwestycja we własne zdrowie”.

Paweł Goryński
Zakład Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny – zastępca kierownika

Paweł Grzesiowski
adiunkt, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, prezes zarządu, Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń

Zbigniew J. Król
Ministerstwo Zdrowia – podsekretarz stanu

Ernest Kuchar
kierownik, Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Tomasz J. Wąsik
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – kierownik

Kolejna sesja nosiła tytuł: Programy polityki zdrowotnej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego – w drodze do najbardziej skutecznych rozwiązań
• Samorządowe programy polityki zdrowotnej (PPZ) – jak się zmieniały, w jakim kierunku powinny być rozwijane?
• Znaczenie samorządów w realizacji Narodowego Programu Zdrowia
• System oceny samorządowych programów polityki zdrowotnej
• Kryteria i mierniki skuteczności PPZ
• Narzędzia wspierające jednostki samorządu terytorialnego w realizowaniu PPZ – rekomendacje towarzystw naukowych, modele nowych rozwiązań przygotowane przez ekspertów, instytucje i organizacje

Prelegentami byli:
Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny, Państwowa Inspekcja Sanitarna, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego:
„Pogramy polityki zdrowotnej muszą odpowiadać na bieżącą i lokalną sytuacje epidemiologiczną. Ogromna rola Inspekcji Sanitarnej – lidera zdrowia publicznego w kwestii odpowiadania na potrzeby społeczeństwa. Stawiamy na edukacje i profilaktykę”.

Adam Antczak
kierownik, Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przewodniczący rady naukowej, Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy

Michał Brzeziński
Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Anna Dusza-Ciechanowska
Urząd Miasta Kielce – główny specjalista Referatu Promocji Zdrowia i Profilaktyki

Andrzej Fal
kierownik, Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, prezes zarządu głównego, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego

Grzegorz Juszczyk
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – dyrektor

Marcin Pasiarski
Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Świętokrzyskie Centrum Onkologii – kierownik

Roman Topór-Mądry
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – prezes